จับตาอาชีพดาวรุ่งแห่งยุค 2020 : อาชีพไหนมีแนวโน้มจะคงอยู่ เติบโตและมีอนาคต

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบวกกับภาวะเศรษฐกิจขาลงของเมืองไทย ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางยุคแห่งการเติบโตของเทคโนโลยี ทำให้หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงไป แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดโอกาสในหลายธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นในโลกยุคใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปในอนาคต

วันนี้เราจะมาพูดถึง 6 กุล่มอาชีพดาวรุ่งแห่งยุค 2020 ที่มีแนวโน้มอยู่ในความต้องการ มีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคต

1.อาชีพที่เกี่ยวกับความรัก
เรื่องของความรักมักไม่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานของคนที่ต้องการมีความรักและต้องการเป็นที่ยอมรับ ยิ่งในสภาวะที่สังคมเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด การใช้ชีวิตอิสระมีสูงขึ้น การแข่งขันสูง ปัญหาใหม่ๆ มีรอบด้าน ส่งผลให้ผู้คนโหยหาความรักและรู้สึกเหงามากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับความรักจึงจะมีแนวโน้มเติบโตสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหาคู่ ที่ปรึกษาด้านความรัก หรือสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับความรักทั้งหมด แต่รูปแบบจะผันไปตามโลก นั่นคือ จะต้องเป็นการนำเสนอสินค้าบริการด้านความรักผ่านเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่น เพื่อเข้าถึงคนในยุคนี้

2.อาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกล คนยิ่งหันกลับมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพจึงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาหรือเทรนเนอร์ด้านสุขภาพ ก็ยังคงมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

3.อาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษาเป็นอีกกลุ่มสาขาอาชีพที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ยิ่งโลกพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น การยกระดับการศึกษาของบุคคลก็มีความสำคัญและจำเป็นมากยิ่งขึ้น และการศึกษานั้นก็เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่เพียงแค่วัยเรียนเท่านั้น ในวัยทำงานการศึกษาก็ยังคงมีความสำคัญและจำเป็นเช่นกัน กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จึงจะยังคงเติบโต แต่อาจเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

4.อาชีพที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ส่งผลให้การทำงานและการใช้ชีวิตต้องปรับตัวสูงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

5.อาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์
ในปีนี้ คอนเทนต์คุณภาพจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเติบโตของโลกออนไลน์ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาดีดตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว อีกทั้งความหลั่งไหลของ Data ปริมาณมหาศาลที่ถาโถมเข้าหาผู้คน จึงทำให้คอนเทนต์คุณภาพจะกลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารสำคัญที่จะสร้างจุดเด่น แตกต่าง และลดทอนค่าโฆษณาลงไป เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะขายตัวมันเอง กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์จึงจะกลายเป็นดาวรุ่งและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน ผลิตภาพ ผลิตวีดีโอ อินโฟกราฟฟิก งานออกแบบ งานตัดต่อ รวมถึงงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งหมด

6.อาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
กลุ่มอาชีพนี้จะขาดไปไม่ได้ เพราะโลกที่กำลังเติบโตด้านเทคโนโลยี นักพัฒนาซอฟแวร์ นักออกแบบแอพพลิเคชั่น รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวกับไอทีทั้งหมด จะเติบโตและเป็นที่ต้องการอย่างมาก

นี่คือ 6 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งแห่งยุค 2020 ที่จะยังคงอยู่ มีแนวโน้มเติบโตและมีอนาคต ซึ่งอยากแนะนำให้ทุกคนลองสังเกตและปรับตัวในการทำงานและใช้ชีวิตให้อยู่ในทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไป