จับตา “เงินกีบดิจิทัล” หลัง “ลาว” ดึง Soramitsu สตาร์ทอัพญี่ปุ่นช่วยวางแผน

Exclusive เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

รัฐบาลลาวเร่งศึกษาการใช้เงินดิจิทัลในประเทศ หวังรองรับหยวนดิจิทัลที่กำลังจะถูกใช้จริงจังในปีหน้า แบงก์ชาติลาวเซ็น MOU กับไจก้า ส่ง Soramitsu สตาร์ทอัพจากโตเกียวที่เคยไปช่วยพัฒนาระบบชำระเงินดิจิทัลให้กัมพูชา มาช่วยศึกษาความพร้อมสำหรับการออกเงินสกุลกีบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา Nikkei Asia รายงานข่าวว่า ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือไจก้า (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อศึกษาเรื่องการนำเงินดิจิทัล มาใช้กับสกุลเงินกีบของลาว

การศึกษาจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Soramitsu บริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงโตเกียว มาช่วยลาวในการวางแผนออกสกุลเงิน “กีบดิจิทัล”

Soramitsu เป็นบริษัทที่ชำนาญเรื่องระบบการเงินดิจิทัล และเคยเข้าไปช่วยกัมพูชาสร้างระบบชำระเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Bakong ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยกัมพูชาลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์ภายในประเทศ

สำหรับในลาว Soramitsu จะเข้ามาศึกษาโครงสร้างระบบการเงิน ประเมินศักยภาพของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินทุกประเภทที่มีอยู่ในลาว และหากรัฐบาลลาวตัดสินใจจะออกสกุลเงินดิจิทัลของตนเองขึ้นมาใช้จริง ๆ Soramitsu ก็จะเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้ให้ด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน คำเจน วงโพสี รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี ลาว เพิ่งมีหนังสือแจ้งการเลขที่ 1158/หสนย. เกี่ยวกับการค้นคว้า การทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลในลาว มีเนื้อหาว่า นายกรัฐมนตรีพันคำ วิพาวัน ได้มีทิศชี้นำดังนี้

หนังสือแจ้งการของสำนักนายกรัฐมนตรีลาวที่ออกเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งพลิกนโยบายเรื่องการใช้เงินดิจิทัล
หนังสือแจ้งการของสำนักนายกรัฐมนตรีลาวที่ออกเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งพลิกนโยบายเรื่องการใช้เงินดิจิทัล

1.เห็นชอบอนุมัติให้บริษัทจำนวนหนึ่งทดลองขุด ใช้ และซื้อ-ขายเงินคริปโต ภายในลาว ในนี้รวมทั้งบริษัทวาบป์ ดาตา เทคโนโลยี ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง ที่ได้ขุด ใช้ และซื้อ-ขายเงินคริปโตมาระยะหนึ่งแล้ว ให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งรับรองบริษัทอีก 5 แห่ง ให้เป็นผู้ทดลองขุด ใช้ และซื้อ-ขายเงินคริปโตในลาวได้ ประกอบด้วย
– บริษัทพงซับทะวี ก่อสร้างขัวทาง จำกัด
– บริษัทสีสะเกด ก่อสร้างครบวงจร จำกัด
– บริษัทบุผา พัฒนาก่อสร้างเคหะสถาน ขัวทาง และสำรวจ ออกแบบ จำกัด
– ธนาคารร่วมพัฒนา
– บริษัทพูสี กรุ๊ป จำกัด

2.มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นแม่งาน ร่วมกับกระทรวงการเงิน ธนาคารแห่ง สปป.ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ กระทรวงป้องกันความสงบ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ศึกษา ค้นคว้า ร่างกฏระเบียบควบคุม และมาตรการเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดลองสำหรับการอนุญาตให้ขุดค้น และซื้อ-ขายเงินคริปโตภายในลาว

พร้อมกันนั้น ให้แขนงการและองค์กรที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นเจ้าภาพค้นคว้า กำหนดภาระบทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน เพื่อนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี พิจารณา

3.สำหรับบริษัทวาบป์ ดาตา เทคโนโลยี ลาว จำกัด และอีก 5 บริษัทที่ถูกรับรองให้เป็นผู้ทดลองครั้งนี้ ต้องเร่งเสนอตัวเข้ามาอยู่ในระเบียบการควบคุม ทั้งเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้รัฐบาล บนพื้นฐานตามเนื้อหาในมาตรการ หรือเงื่อนไขที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลได้กำหนดขึ้น

4.เกี่ยวกับข้อเสนอของกระทรวงการเงิน ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้นั้น เนื่องจากภารกิจดังกล่าวได้กำหนดภาระ บทบาท สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละแขนงการที่ชัดเจนแล้ว ฉนั้นในระยะทดลองจึงไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพิ่มเติมอีก

5.ให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นศูนย์กลาง รวบรวมเนื้อหาที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าของแต่ละแขนงการหรือองค์กรที่มีรายชื่อในหนังสือแจ้งการฉบับนี้ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16-17 กันยายน เพื่อพิจารณา จากนั้นมอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรี ผู้ชี้นำงานด้านเศรษฐกิจ ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ให้เป็นผู้เซ็นสัญญาอนุมัติภายในเดือนกันยายน

หนังสือแจ้งการที่รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 กันยายน เป็นการพลิกนโยบายเรื่องเงินดิจิทัลของลาวอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะก่อนหน้านั้นเพียงไม่ถึงเดือน ธนาคารแห่ง สปป.ลาว เพิ่งมีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องการใช้สกุลเงินดิจิทัลออกมาในวันที่ 11 สิงหาคม

ในหนังสือระบุว่าเงินคริปโตไม่ใช่เงินและไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถใช้ชำระได้ตามกฏหมายของลาว เงินคริปโตมีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการอุดหนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ความเสี่ยงด้านราคาที่ผันผวนสูง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และอาจเป็นช่องทางที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้เพื่อหลอกลวง หรือฉ้อโกงประชาชน หากมีการฉ้อโกงหรือเกิดปัญหาจากการใช้เงินคริปโตในลาวขึ้นมาแล้ว ผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะไม่มีกฏหมายรองรับ

การพลิกนโยบายของรัฐบาล หันมาศึกษาเตรียมการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในลาว คาดว่าเป็นผลสืบเนื่องจากที่จีนกำลังเตรียมนำเงินหยวนดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นทางการทั่วประเทศในปีหน้า หลังเริ่มใช้มาแล้วใน 4 เมืองหลัก คือ เซินเจิ้น ซูโจว สงอัน และเฉิงตู

เหตุผลเพราะปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจการเงินของลาว มีความผูกพันและต้องพึ่งพาจีนค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งมากขึ้น หลังทางรถไฟลาว-จีน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคมนี้

สำหรับ บริษัทวาบป์ ดาตา เทคโนโลยี ลาว ซึ่งได้ทำธุรกรรมการเงินดิจิทัลในลาวมาก่อนหน้าแล้วนั้น เป็นบริษัทของคนจีน ตั้งอยู่ในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง มีเว่ย เฉียนเจียง (Wei Qianjiang) เป็นประธานบริษัท

#ดิจิตอลหยวน ซื้อที่ไหน
#ดิจิตอลหยวน ราคา
#ดิจิตอลหยวน pantip
#ข้อเสียของหยวนดิจิตอล
#สกุลเงินหยวนดิจิทัล
#แนวโน้ม หยวนดิจิทัลในอนาคต
#ซื้อดิจิตอลหยวน
#หยวนดิจิตอล เทรด

เครดิต https:// www.mgronline.com/indochina/detail/9640000098530