ชู E-Commerce “ปั้นเศรษฐกิจท้องถิ่น” ให้รอดได้ด้วยดิจิทัล สร้างรายได้มากขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(30 สิงหาคม 2563) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เปิดการอบรม E-Commerce “เศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” ที่ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยกล่าวว่า โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจที่ติดลบ รวมถึง สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังมีแนวโน้มพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลก ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบกับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ มีวิสัยทัศน์ที่จะให้การผลิตภาคบริการ เข้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากขึ้น โดยจะมีการปรับรูปแบบการผลิตระบุผู้ซื้อ ปรับรูปแบบการตลาดต้องเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น

โดยการค้าในรูปแบบดั้งเดิม ต้องปรับรูปแบบเป็นเคาน์เตอร์เทรดแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้ ใช้กลไกของพาณิชย์จังหวัดทัาวประเทศ ทำให้ผู้ขายมาพบกับผู้ซื้อ และที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จและสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดโดยความร่วมมือของพาณิชย์จังหวัดที่ปรับบทบาทเป็นเซลล์แมนจังหวัดและภาคเอกชนภาคอื่นๆทำรายได้กว่า 3,244 ล้านบาท

ซึ่งการอบรมการค้ายุคใหม่ E-Commerce ในครั้งนี้ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้อบรม 300 คนตอนนี้มีผู้เข้าร่วมถึง 600 คน และได้มีการเปิดอบรมการค้าออนไลน์ให้กับ 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ปั้นให้เป็นซีอีโอเจนซี และในอนาคตคาดว่าจะได้รับความสนใจทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถสร้างซีอีโอเจนซีให้ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 คน ภายในหนึ่งปี