การซื้อคอนโดมิเนียมและการซื้อบ้านต่างกันอย่างไร

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

 

หากให้เลือกระหว่างการซื้อคอนโดมิเนียมกับการซื้อบ้าน เรามักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าแบบไหนที่ดีกว่าหรือคุ้มค่ากว่ากัน การอยู่คอนโดจะดีกว่าอยู่บ้านหรือไม่ วันนี้เราจะนำเอาข้อเปรียบเทียบและความรู้พื้นฐานที่ควรทราบก่อนจะทำการตัดสินใจว่าบ้านหรือคอนโดที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของคุณมาฝากกันค่ะ

ความแตกต่างระหว่างการซื้อคอนโดมิเนียมและการซื้อบ้านแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • กรรมสิทธิ์การถือครอง
  • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
  • การปรับเปลี่ยนและก่อสร้างเพิ่มเติม
  1. หากกล่าวถึงความแตกต่างในกรรมสิทธิ์การครอบครองของบ้านและคอนโด นั้นเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันหลากหลายประการ เริ่มจาก หากบุคคลใดที่เป็นเจ้าของห้องภายในคอนโด ก็จะมีสิทธิ์เฉพาะในทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด เช่น บริเวณล็อบบี้ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ และฟิตเนส ซึ่งเจ้าของห้องต้องแชร์พื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ร่วมกับเจ้าของห้องทั้งหมดภายในคอนโดของโครงการนั้น ๆ ด้วย

ในขณะเดียวกันหากถือครองสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน ตัวเจ้าของบ้านก็จะมีกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดภายในบ้าน, พื้นที่รอบ ๆ บ้านภายในเขตกำแพง, ที่จอดรถ รวมถึงที่ดินที่ใช้ก่อสร้างด้วย เป็นต้น และหากมีบุคคลอื่นบุคคลใดเข้ามาในบริเวณในขอบรั้วบ้านของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะถือเป็นผู้บุกรุกในทันที

  1. สำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เจ้าของห้องชุดหรือห้องคอนโด โดยทั่วไปจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบทั้งการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินในตัวอาคารหรือโดยรอบตัวอาคาร เพราะเจ้าของห้องคอนโดทุกห้องจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งให้กับนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลคอนโด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘ค่าส่วนกลาง’ ซึ่งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน โดยให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบและจะดำเนินการให้แทนลูกบ้าน ไม่ว่าจะรับผิดชอบในเรื่องบริหารการดูแล, บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ, หรือรักษาเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกันของลูกบ้านผู้อยู่อาศัยในคอนโด เป็นต้น

ในทางกลับกันหากเป็นเจ้าของบ้านนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ้านทั้งหมดจะเป็นของเจ้าของบ้านเท่านั้น ไม่มีส่วนกลางเข้ามาดูแลให้ใด ๆ

ซึ่งเจ้าของบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างภายในบ้าน ทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาต่าง ๆ โดยรอบกำแพงของบ้านตนเอง รวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อัคคีภัย ซึ่งการทำประกันบ้าน นั้นก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ และหากบุคคลใดที่ซื้อบ้านผ่านโครงการ อย่างเช่น บ้านจัดสรร เจ้าของบ้านทุกหลังจำเป็นจะต้องเข้าร่วมเพื่อเลือกทีมดูแลนิติบุคคลของหมู่บ้าน โดยมีการจัดเก็บ ‘ค่าส่วนกลาง’ จากลูกบ้านทุกหลังด้วยเช่นเดียวกันกับคอนโด เพื่อเป็นการดูแลพื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ สโมสร ถนน ไฟส่องสว่าง และการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน เป็นต้น

 

  1. การปรับเปลี่ยนหรือก่อสร้างเพิ่มเติมในตัวอาคารหรือพื้นที่ภายนอก

โดยทั่วไปห้องชุดหรือคอนโดจะถูกจำกัดไม่ให้มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายนอกยูนิต และในบางโครงการอาจจะมีข้อจำกัดในการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้พันธสัญญาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารตอนซื้อขายคอนโด

สิ่งสำคัญคือหากต้องการครอบครองห้องชุดหรือคอนโด ก่อนทำการซื้อให้ดำเนินการขอสำเนาเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้มาศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเราสามารถยอมรับและจะปฏิบัติตามกฎของโครงการนั้น ๆ ได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบุคคลที่ต้องการที่จอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งบางโครงการอาจจะจำกัดสิทธิ์ในส่วนของพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ในทางเข้าลานจอดรถหรือบนถนน เพื่อการไม่ละเมิดกฎเกณฑ์คอนโดนั้น ๆ

ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากเป็นในกรณีของเจ้าของบ้านนั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมบ้านได้ตามความประสงค์ แต่อาจจะมีกฎเกณฑ์ข้อตกลงภายในโครงการหรือท้องถิ่นเทศบาลที่บังคับใช้ สำหรับการต่อเติมบ้านใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการผิดกฎหมายและรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนที่จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่อเติมตัวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อย่างเช่น การเพิ่มโรงรถ, สร้างดาดฟ้า, หรือการสร้างต่อเติมเพิ่มห้องบนโครงสร้างที่มีอยู่เดิม เป็นต้น

ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด ผู้ซื้อควรจะทำการตรวจสอบราคาสำหรับแต่ละโครงการที่สนใจ และศึกษารายละเอียดการอยู่อาศัยเพื่อที่จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างถ่องแท้ และให้แน่ใจว่าเราสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎการอยู่อาศัยได้อย่างไม่บกพร่อง โดยสามารถจ้างทนายความให้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ก่อนทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ด้วยเช่นกัน

ซึ่งในปัจจุบัน หากใครกำลังมองหาข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์หรือขายบ้านกรุงเทพที่น่าเชื่อถือนั้น ก็จะมีเว็บไซต์อยู่มากมายให้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและเลือกดูรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ โดยเราขอแนะนำ www.fazwaz.co.th  เพราะเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือให้เช่า รายละเอียดครบทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ มีรีวิวจากหลายโครงการด้วย หากมีข้อสงสัยใดๆก็ สอบถามได้จากผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพจริงๆ