ดันมาตรฐาน “ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง” -เผย NGOs ผลิตคลิปบิดเบือน กระทบอุตสาหกรรม

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(28 สิงหาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือCage Freeซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)โดยสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงไก่นอกกรง ภายใต้ระบบการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP)ที่จะทำให้ไก่ไข่ปราศจากความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแนวโน้มช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม เนื่องจากสัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย อิสระจากความไม่สบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

“กรมปศุสัตว์สนับสนุนการเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง แก่เกษตรกรที่สนใจ เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์มฯGAPที่กรมฯดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ก่อนแล้ว และยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย นำไปสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย และถือเป็นการผลักดันการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ทําให้Cage Free eggเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค”

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จนประสบความสำเร็จแล้วคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่มีฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบการพัฒนาการผลิตไข่ไก่จากCage Free Farmพร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แก่เกษตรกรที่สนใจ และที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ร่วมกับซีพีเอฟในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อใช้ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกรซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไก่ไข่ทั้งบริษัท และเกษตรกรรายย่อยให้ความสนใจปรับการเลี้ยง ให้เข้าสู่มาตรฐานนี้ และขอรับการรับรองหลายราย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ต่างให้ความร่วมมือในการจําหน่ายสินค้าไข่ไก่ที่ไม่ใช้กรง สำหรับผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อCage Free eggสามารถซื้อได้ตามสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ทั่วไป ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์OK”

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มกำลังมีความพยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการผลิตวีดีทัศน์โดยใช้ภาพประกอบเป็นไก่ไข่ที่แออัดในกรงแคบๆ ภาพไก่ที่อ่อนแอ หรือมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงภาพกระบวนการเลี้ยงที่โบราณไม่ต่ำกว่า20-30ปี แล้วแชร์ต่อๆกัน จนอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม และส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไก่ไข่ได้ ซึ่งการผลิตไข่ไก่ของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ มุ่งเน้นระบบมาตรฐานฟาร์มอย่างเข้มงวด รวมถึงการรับรองมาตรฐานGMPHACCPและDLD Certificateเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ”