ทำไมธุรกิจสำหรับผู้สูงวัยถึงน่าสนใจในอนาคตอันใกล้

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

หนึ่งในเทรนด์ธุรกิจมาแรงแห่งโลกอนาคตที่ไม่อาจข้ามการกล่าวถึงไปได้ นั่นก็คือ ธุรกิจสำหรับผู้สูงวัย ในทุกประเภทหรือทุกหมวดธุรกิจ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

เนื่องเพราะในโลกปัจจุบันหรือโลกอนาคต วิวัฒนาการทางการแพทย์ได้เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งผลให้คนเราป่วยน้อยลง อายุยืนมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้น เสียชีวิตน้อยลง จึงทำให้มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าในอดีตยิ่งนัก

ทุกเหตุการณ์และทุกสถานการณ์คือโอกาส หากเราสังเกตได้ว่าในทุกช่วงเวลา มักมีโอกาสซุกซ่อนอยู่ การจะเลือกลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยคุณภาพ ด้านอาหารเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายที่สอดคล้องตามวัย ความบันเทิงเพื่อสร้างความผ่อนคลาย หรือกระทั่งธุรกิจดูแลผู้ป่วยสูงวัย ก็น่าสนใจยิ่งนัก ซึ่งก็มีหลากหลายธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน ดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่อาศัยหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย นับเป็นหนึ่งในการตอบโจทย์ความต้องการทางด้านกายภาพ ด้วยวัยที่ชรา การเดินเหินไม่สะดวก เคลื่อนไหวได้ช้าลง เรี่ยวแรงถดถอย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลตนเองลดน้อยถอยลง บ้านหรือที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์ จึงจำเป็นต้องรองรับความต้องการเหล่านั้น เพื่อสร้างความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

2.ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้สูงวัยมักมีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย อาหารและเครื่องดื่มที่จะบริโภคเข้าสู่ร่างกายจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญและคัดสรร ให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารที่ซ่อม สร้าง เสริมสุขภาพ และไม่ขัดต่อโรคประจำตัวที่เผชิญอยู่

3.ธุรกิจแฟชั่นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัยก็เป็นสิ่งจำเป็นและก้าวเข้ามามีบทบาทแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างเช่นปัจจุบัน เราจะเห็นได้จากวีลแชร์ ลิฟท์ในบ้าน ลิฟท์เก้าอี้ เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์เสริมด้านสายตาและการมองเห็น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านความสะดวกและความปลอดภัย ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และยังสามารถพัฒนาได้อีกมากในยุคถัดไป

4.ธุรกิจความสวยความงาม
แม้อายุขัยจะเพิ่มมากขึ้น แต่ความรู้สึกพื้นฐานในชีวิตทุกคนไม่เคยลดน้อยถอยลง นั่นก็คือ ความต้องการดูดี ส่งผลให้ธุรกิจความสวยความงาม ชะลอวัย สำหรับผู้สูงอายุ ยังคงมีความต้องการในท้องตลาดและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.ธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในความนิยมของกลุ่มผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเวลาที่มากและกำลังทรัพย์ที่เยอะ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

เมื่อตลาดมันใหญ่โตมาก นั่นก็แสดงถึง Demand ที่มากตามปริมาณของผู้บริโภค และยิ่งคนในวัยนี้ด้วยแล้ว โดยมากมักมีกำลังซื้อทั้งจากตนเองและบุตรหลานในครอบครัว นักธุรกิจที่ต้องการหันมาจับตลาดผู้บริโภค จึงควรสร้างจุดขายที่เน้นคุณค่า ให้ความสำคัญต่อจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน