ธุรกิจผลิตสื่อสำหรับโซเชียลออนไลน์ ในยุค 2020 : ความสามารถที่สอดคล้องความต้องการในโลกยุคใหม่

คัมภีร์เศรษฐี 4.0 แนะนำอาชีพเสริม

ปัจจุบันสื่อโซเชียลออนไลน์มีอิทธิพลสำคัญและทรงพลังต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะอัตราคนใช้สื่อออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในอนาคต
วิถีชีวิตของคนมักผูกติดกับสมาร์ทโฟนและแอพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ ในยุคสมัยดิจิตอล ซึ่งทุกอย่างง่ายและสะดวกเพียงคลิกเดียว การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทันสมัยผ่านรูปแบบทางออนไลน์ ทำให้เข้าถึงตรงกับผู้บริโภคได้มากกว่าสื่อยุคเก่า ธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กจึงหันมาให้ความสำคัญกับ New Media เพื่อก้าวตามให้ทันความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจผลิตสื่อสำหรับโซเชียลออนไลน์
นับเป็นธุรกิจที่ก้าวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก เมื่อวิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยน ความต้องการก็เปลี่ยน การผลิตสื่อสำหรับใช้ในโซเชียลออนไลน์จึงมีความต้องการสูงในท้องตลาดและเกิดเป็นธุรกิจแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตได้สูงอย่างต่อเนื่อง ในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจผลิตคอนเทนต์
หลักการสำคัญของการสื่อสารคือ Content is King แม้สื่อจะเปลี่ยนรูปแบบไป แต่คอนเทนต์ยังเป็นหัวใจสำคัญของการบอกเล่า นำเสนอ สินค้าและบริการ หรือเรื่องราวต่างๆ ในธุรกิจ ซึ่งต้องมีคุณภาพและให้ประโยชน์ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการ จึงจะนำไปสู่การซื้อขายในท้ายที่สุด งานข้อความ บทความ คำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงเติบโตตามความต้องการสื่อสารในธุรกิจ

2.ธุรกิจผลิตสื่อวีดีโอ
ด้วยการเติบโตของ Youtube ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มากมายและถาโถม ผู้คนนิยมเสพสื่อต่างๆ ผ่าน Youtube เพราะสามารถเลือกคอนเทนต์ที่ชอบ ในเวลาที่เลือกได้ตลอด ธุรกิจรับจ้างผลิตสื่อวีดีโอจึงมีความต้องการในท้องตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุกธุรกิจต่างมีช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แฟนเพจและยูทูบ ชาแนล ซึ่งต้องใช้สื่อวีดีโอจำนวนมาก

3.ธุรกิจผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกและโมชั่นกราฟฟิก
หนึ่งในสื่อที่ได้รับความนิยมมากในโลกของ New Media เพราะสามารถแปลงข้อมูลที่ยาก ปริมาณมาก มาบอกเล่าผ่านรูปแบบอินโฟกราฟฟิก การ์ตูนหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วยสีสันสดใด เข้าใจง่าย องค์กรต่างๆ จึงมีความนิยมใช้งานสื่อสารผ่านอินโฟกราฟฟิกทั้งรูปแบบของภาพนิ่งและวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกแบบเคลื่อนไหว

4.ธุรกิจผลิตสื่อสติกเกอร์องค์กร
สติกเกอร์องค์กร เปรียบเสมือนกับโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จดจำง่าย เข้าถึงลูกค้าและทดแทนการสื่อสารทางการตลาดได้ดี

5.ธุรกิจผลิตภาพถ่ายสำหรับงานสื่อ
ภาพถ่าย เป็นหัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการผลิตสื่อยุคดิจิตอล เพราะผู้คนนิยมสื่อสารด้วยภาพ และข้อความสั้นๆ ทดแทนการอ่านอะไรยาวๆ ภาพที่สวยสามารถสื่อสารและดึงดูดความสนใจได้มากกว่า นี่จึงเป็นโอกาสทองของธุรกิจภาพถ่ายในยุคนี้

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของธุรกิจผลิตสื่อโซเชียลออนไลน์ ที่น่าจับตามองแห่งยุค และน่าลงทุน เพราะ Demand ในตลาดมีอยู่สูง และยังมีช่องว่างในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และผลงานคุณภาพอีกมาก หากเรามีศักยภาพและความสามารถจริง ก็สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นมาครอบครองได้อย่างแน่นอน