ธุรกิจรักษ์โลก Upcycling เทรนด์ใหม่มาแรง ปี 2020

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

รู้ไหมว่า การรักษ์โลกในทุกวันนี้ ไม่ได้หยุดเพียงแค่ในการใช้ 3R เท่านั้น คือ 1. Reduce ลดการใช้ 2. Reuse การใช้ซ้ำ และ 3. Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ แต่เมื่อ Upcycling กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังพูดถึง และมาแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Upcycling คืออะไร

หลายท่านอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง สำหรับเทรนด์รักษ์โลกแนวใหม่อย่าง Upcycling นั่นคือกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน และมีมูลค่าเพิ่ม หรือมีวความสวยงานมากขึ้น จากไอเดียใหม่ ๆ ที่คุณใส่เข้าไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เป็นงานดีไซน์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้เกิดมูลค่ามากขึ้น เพื่อเป็นการลดขยะจากของเหลือใช้ และยังส่งประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 

Upcycling VS. Recycling แตกต่างกันอย่างไร

ซึ่งหากมองผ่าน ๆ แล้วนั้น Upcycling อาจดูเหมือนกับ Recycling เป็นอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น หากพิจารณาลึกลงไปแล้วนั้น จะเห็นว่า Recycling คือกระบวนการของการแปลงวัสดุที่ใช้แล้ว ให้เป็นสิ่งของใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง หรือเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกรรมวิธีคือ การหลอมให้วัตถุดิบชิ้นเดิม ผลิตให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ ซึ่งคุณภาพ และมูลค่า อาจด้อยกว่าของเดิมบ้าง อีกทั้ง กระบวนการ ในการแปรรูปนั้น ต้องใช้ทั้งพลังงาน และสารเคมีเพื่อแปรสภาพ และต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ Upcycling เป็นการนำของที่กำลังจะถูกทิ้ง แต่ถูกนำกลับมาใส่ไอเดียใหม่ แล้วสร้างสรรค์ดีใซน์ออกมา เป็นของใช้ใหม่ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่เหลือใช้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ ที่ใช้พลังงาน และกระบวนการทางเคมีน้อยที่สุด และถ้าหากมีดีไซน์ที่สวยงาม ถูกใจผู้บริโภค นั่นจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และยอดขายให้กับทางผู้ประกอบการมากขึ้น

 

ปลุกกระแส Green ทั้งใน และนอก ประเทศ

เมื่อต้องพูดถึง Upcycling แล้วไม่พูดถึง Frieitag คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อ ที่นำเอาผ้าใบ คลุมรถบรรทุกที่ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วถึง 3 ปี มาตัดเย็บใหม่เป็นกระเป๋าสุดชิค ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง ไปจนถึง กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก โดยอาจใช้วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมารวมเป็นองค์ประกอบในการผลิตกระเป๋าขึ้นมา ตัวอย่างเช่น สายละพายกระเป๋า ทำมาจากเข็มขัดนิรภัย หรือขอบกระเป๋า ทำมาจากไส้ล้อรถจักรยาน เป็นต้น