นิยามของคนทำงานยุคใหม่ New Workforce ทำงานผ่านยุค Cross-Gen

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

อย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ แล้วว่า คนทำงานในยุคปัจจุบันนี้ ทำงานอยู่บนพื้นฐานของ “ความไม่แน่นอน” เนื่องจากในช่วงหลายสิบปีก่อนนั้น ลักษณะการทำงานจะพัฒนามาต่อมาจากยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม ทักษะที่ได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน เพื่อมาทำงานในรูปแบบเดิม ๆ เหมือนกันในทุก ๆ วัน จนกลายเป็นกิจวัตร จนกระทั่งวันหนึ่งที่เราต้องก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Digital Tranformation

โดยเริ่มตั้งแต่หุ่นยนต์ เอไอ และเครื่องจักร ซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่การทำงานหลาย ๆ อย่าง ส่งผลให้จำนวนคนตกงาน มีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่นี่ยังเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จนทำให้คนทำงานเริ่มสับสนในงานของตัวเองว่า ในอนาคตการทำงานของพวกเขาจะเป็นเชนไร เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วไปมาก จนหลายคนอาจตั้งตัวไม่ทัน

และนี่คือเหตุผลทำให้เกิดคำว่า “New Workforce” โดยหมายความว่า คนทำงานยุคใหม่ ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ใครบ้างที่พร้อมยอมรับ ที่ต้องเป็น “New Workforce”

  1. ระดับผู้บริหาร ที่เป็นคนในยุค Gen X มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยกำลังก้าวสู่การทำงานในช่วงท้ายของชีวิต ที่ต้องเจอกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับ คนทำงานรุ่นใหม่ ๆ ที่แตกต่างกับตนเองไปอย่างสิ้นเชิง โดยจะทำอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น
  2. ระดับหัวหน้างาน หรือพนักงานอาวุโส เป็นกลุ่มคนทีอยู่ในยุค Gen Y มีอายุระหว่าง 20 ตอนปลาย ไปจนถึงเกือบ 40 ปี น่าจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ได้ว่า กลุ่มคนครึ่งบกครึ่งน้ำ เพราะเกิดมาระหว่างกลางยุคเดิม กับยุคใหม่ จึงสามารถปรับตัวได้ดี แต่ในอนาคต ก็ยังมีความไม่มั่นคงในอาชีพการงานอยู่
  3. ระดับนักศึกษาจบใหม่ หรือพนักงาใหม่ไฟแรง คือ กลุ่ม Gen Z ถือเป็นเด็กที่เติบโตในยุคดิจิทัลของแท้ เพราะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบด้าน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จนทำให้หลาย ๆ คนอาจมองว่า เด็กเหล่านี้ไม่มีความอดทน ไม่สู้งาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น พวกเขาต่างมีความคิดสร้างสรรค์ และชอบความท้าทาย

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นคนทำงานต่างวัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cross-Gen นี้ ต่างต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น New Workforce เพื่อที่จะมีทักษะในการทำงานร่วมกัน จะได้ลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจ และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ได้

 

ทำไมต้องเป็น New Workforce

สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และกำลังจะแย่งงานจากที่เราเคยทำกันมาหลายสิบปี อีกทั้งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกลุ่มประเทศตะวันตก ก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้น ทางรอดทางเดียวคือ ต้องพัฒนาทักษะตัวเองให้มากยิ่งขึ้น