“บี.กริม เพาเวอร์”เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนฯ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ – สร้างรายได้ให้ชุมชน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(31 ส.ค.63) นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังสนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ส่งสัญญาณชัดเจนว่า จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อ แต่ขอปรับรูปแบบโครงการฯภายใน 30 วัน

โดยในส่วนของบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมศึกษาศักยภาพของพื้นที่และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆแล้ว เบื้องต้น เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ประมาณ 6-7 แห่ง เป็นการผลิตไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังจะเข้าร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนฯ กำลังผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 60 เมกะวัตต์ หรือ โรงละ 8 เมกะวัตต์ กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ แต่โดยหลักๆจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างรอติดตามการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯที่ชัดเจนจากภาครัฐ โดยจะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการฯ แน่นอน

ส่วนการที่ภาครัฐส่งสัญญาณจะยังไม่ผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1(PDP2018Rev.1) หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ส่งแผนดังกล่าวกลับมายังกระทรวงพลังงานนั้น ในส่วนนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ เพราะการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศของ

บริษัทฯ จะเป็นการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนตามการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจเข้าลงทุนเฉพาะโครงการที่มีการออกประกาศฯอย่างชัดเจนเท่านั้น ขณะที่การเปิดเสรีส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรรมชาติในประเทศ ภาครัฐก็ส่งสัญญาณชัดเจนเช่นกันว่า จะสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีฯคนก่อน บริษัทฯจึงไม่มีอะไรน่ากังวล ซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนแนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐจะประกาศออกมาในขั้นตอนต่อไป

นางปรียนาถ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการลงทุนติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)ว่า อยู่ระหว่างศึกษาความพร้อมขยายการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อกลุ่มลูกค้านิคมอุตสาหกรรม หลังจากที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้าไปบ้างแล้ว เช่น ไอคอนสยาม และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นต้น