“ป.ป.ส.-บังคับคดี” แลกเปลี่ยนข้อมูล ลุยยึดทรัพย์ตาม กม.ยาเสพติดใหม่

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ป.ป.ส. จับมือ กรมบังคับคดี ร่วมเชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับยึดทรัพย์เครือข่ายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ลดความเดือดร้อนประชาชน

วันนี้ (19 เม.ย.) ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) กรุงเทพฯ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และ กรมบังคับคดี

นายวิชัย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์และทำลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของขบวนการยาเสพติด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมบังคับคดี ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินคดียาเสพติดและบังคับโทษปรับที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของสองหน่วยงาน เพื่อช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน ลดการดำเนินงานด้านเอกสาร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบข้อมูลได้ตลอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยึดอายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ลดความซ้ำซ้อนในการบังคับกับทรัพย์สินที่อาจจะเป็นทรัพย์สินเดียวกัน ลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายและประชาชนทั่วไป จากการ จำหน่าย จ่าย โอน รวมถึงผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ทำให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความสมบูรณ์

“ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมมือกับ กรมบังคับคดี หารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและจะร่วมกันทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศต่อไป” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

ด้าน นางทัศนีย์ กล่าวสนับสนุนว่า กระบวนการใช้ข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี กับ สำนักงาน ป.ป.ส. นับว่าเป็นก้าวสำคัญภายใต้หลักการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการตามภารกิจของทั้งสององค์กร

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/crime/