ผวาสูญหมื่นล้าน! 74 สหกรณ์ปล่อยกู้การบินไทยเสี่ยงสูญเงิน หากการบินไทยล้มละลาย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563) หลังจากโลกโซเชียลแชร์ข้อมูลหนี้ของการบินไทยแพร่สะพัดเป็นวงกว้าง โดยมีสหกรณ์ 74 แห่ง ซื้อหุ้นกู้ อาจได้รับผลกระทบหากการบินไทยไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤติได้

สำหรับสหกรณ์ดัง 10 อันแรกที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยจากการซื้อหุ้นกู้ประกอบด้วย
1.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 8,324,215,193 บาท

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 2,860,000,000 บาท

3 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 2,585,867,421 บาท

4. ชุมนุมสหกรณ์ออกทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 2,246,611,401 บาท

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 2,089,565,036 บาท

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 1,950,000,000 บาท

7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 1,693,089,007 บาท

8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 1,692,593,398 บาท

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 956,823,260 บาท

10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มูลค่าหุ้นกู้ 890,810,000 บาท

ด้านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้รับจดหมายเปิดผนึกของผู้บริหารสหกรณ์ลงวันที่ 11 พ.ค.แจ้งให้ทราบถึงสถานะของหุ้นกู้ที่ซื้อจากการบินไทยมูลค่า 2,585,867,421 บาท

ทั้งนี้ รศ.ดร.นพพร ปรีชานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจง 4 ประเด็นเพื่อให้สมาชิกลดความกังวลต่อการสูญเงิน ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายไม่ลงทุนในหุ้นสามัญ แต่เลือกลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ระดับ A- เพราะความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะดอกเบี้ย 3-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แบ่งรับทุก 6 เดือน

2. ในกรณีหุ้นกู้การบินไทยนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถืออยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของทุนดำเนินงาน 33,000 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนปีละ 100-200 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราดอกเบี้ย 4.5 เปอร์เซ็นต์ และที่ผ่านมาการบินไทยจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา

3. การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ มีโอกาสฟื้นตัวหากลดทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้การบินไทยมีทรัพย์สิน 256,655 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท ซึ่งรวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ด้วย เมื่อมูลค่าทรัพย์มากกว่าหนี้สินจึงไม่อยู่ในฐานะตกเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายหรือถูกสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่ในกรณีเลวร้ายที่สุดเมื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สินมีน้อยกว่าหนี้สิน (ซึ่งรัฐบาลไม่น่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น) เจ้าหนี้มีทางเลือก 2 ทางคือ ฟ้องล้มละลายหรือให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสิทธิที่ได้รับการชำระตราสารหนี้ก่อนหนี้ประเภทอื่น อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเข้าไปทำแผนฟื้นฟูด้วย

4. ขอให้สมาชิกสหกรณ์วางใจ เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะการเงินที่ดีตลอด 50 ปี มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาบริหาร การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้การบินไทยมีสัดส่วนแค่ 7 เปอร์เซ็นต์ของทุนดำเนินการ จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ 74 แห่งต่างขวัญผวาเพราะก่อนหน้านี้เคยสูญเงินก้อนโตจากกรณีปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จึงกลัวเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย