ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ “พรบ.การพนัน” ล้าสมัย รีบแก้รับยุคดิจิทัลคอยล์

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(8 ก.ย.63) นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคอมพิวเตอร์ กล่าวว่ากระแสความนิยมเล่นการพนันออนไลน์ในมุมมองของนักกฎหมายนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ใช้อยู่มีความเก่า และล้าสมัยไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2478 ตัวกฎหมายกำหนดสิ่งที่เป็นการพนันด้วยการเล่นพนันแบบเก่า

โดยบางอย่างไม่นิยมเล่นแล้ว การกำหนดพื้นที่หรือท้องที่ สถานที่เล่นกำหนดเป็นบ้านหรือโรงเล่นพนัน ขณะที่ปัจจุบันการพนันออนไลน์เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไปกำหนดว่าการพนันแบบไหนอยู่ในบัญชีที่ขออนุญาต การพนันที่กำหนดไว้ยังเป็นน้ำเต้าปูปลาซึ่งแทบจะไม่มีคนเล่นแล้ว

สำหรับการเล่นพนันปัจจุบัน เปลี่ยนไปมากนอกจากเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ยังใช้เงินเป็นดิจิทัล คอยล์ การจะไปเก็บพยานหลักฐานทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติรองรับให้รวบรวมพยานหลักฐานแบบนี้ได้เลยทำให้เจ้าพนักงานหาหลักฐานลำบาก ต้องเอาพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ชั่วคราว

การแสวงหาพยานหลักฐานค่อนข้างลำบาก ทางออกคือควรปรับปรุงกฎหมายการพนันเสียใหม่ให้มีบทบัญญัติครอบคลุมการกระทำความผิด พ.ร.บ.การพนันเดิมให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยดูแล ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพ กฎหมายการพนันเคยแก้ไขครั้งไปแล้วแต่เป็นการแก้เพียงบางส่วนเมื่อปี 2556 เมื่อถึงวันนี้ก็ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว