พร้อมหรือยัง กับตลาดแรงงานในอนาคต

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันนี้ มีการให้จำกัดความของคำว่า “พนักงานเก่ง” เปลี่ยนไป ซึ่งคุณสมบัติของ “พนักงานเก่ง” ในสมัยก่อนนั้น อาจใช้ไม่ได้ในยุคนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการในยุคนี้ ต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนเองในการค้นหา “พนักงานเก่ง” เพื่อที่จะมาเสริมทัพให้กับองค์กร เตรียมพร้อมการแข่งขั้นในยุคดิจิทัล และในตอนนี้ธุรกิจของคุณพร้อมหรือยัง สำหรับตลาดแรงงานในอนาคต และคุณต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อจะดึงดูด “พนักงานเก่ง” ในยุคดิจิทัล เข้ามาร่วมในองค์กรของคุณ วันนี้เรามีคำตอบ

 

ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในอดีตผู้ประกอบการมักจะระวังในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาก แต่มีผลการวิจัยล่าสุดในเรื่องของวงการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการลงทุนในที่การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า งานในโลกอนาคตจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เช่น ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ การพิมพ์สามมิติ และปัญญาประดิษฐ์ และจำนวนผู้ประกอบที่มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ นี้ ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วว่า โลกแห่งโซเชียลมีเดียในตอนนี้ มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการดึงดูดผู้คนเข้ามาทำงาน ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต อีกทั้งคนในยุคนี้ จะใช้โชเชียลมีเดียทุกเวลา นั่นคือเหตุผลที่ทำให้องค์การต่าง ๆ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้คน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการทำตลาด และมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกองค์กรได้อย่างง่ายอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรของคุณได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค และกับบรรดา “พนักงานเก่ง” ที่คุณอยากได้เขามาร่วมงาน แม้ว่าเขาจะไม่ได้หางานอยู่ก็ตาม ข้อได้เปรียบอีกหนึ่งเรื่องในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลคือ ช่องทางเหล่านี้ ฟรี ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนทางด้านการตลอดให้กับธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี

 

เป้าหมายคือ คนเก่งเฉพาะกลุ่ม

หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในการว่าจ้างพนักงานนั้น จะจ้างมืออาชีพที่มีอายุมากหน่อย เนื่องด้วยจากประสบการณ์ และความช่ำชองในหน้าที่การงาน แต่ในฐานะที่เรามีธุรกิจขนาดกลาง ถึงขนาดเล็ก คุณอาจหันมามองกลุ่มพนักงานหนุ่มสาวดูบ้าง เพราะเหตุผลว่า ทำไมคุณควรพิจารณาหนุ่มสาวคือ พวกเขามีความที่สดใหม่ และเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และพวกเขามีข้อต่อรอง และเรียกร้องรายได้ที่น้อยกว่า หากเทียบกับพนักงานที่มีประสบการณ์ และอายุงานที่มากกว่า และสิ่งที่สำคัญในการจ้างพวกเขาคือ พวกเขาเติบโตมาในยุคดิจิทัล จะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิด และอาจรับช่วงธุรกิจต่อจากคุณได้