พร้อมหรือยัง! “เยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท” ตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆ รู้ผลเร็ว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงิน “เยียวยาประกันสังคม” 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยมีกำหนดเริ่มโอนตั้งแต่วันนี้ 28 ส.ค. 2563

จากกรณี นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา “โควิด-19” ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33
เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือ (คลิกที่นี่)


คลิกคำว่า “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”


กรอกรายละเอียด เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

2. กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้นกด “ตรวจสอบสิทธิ์”
หลังจากนั้นจะแสดงผลการตรวจสอบโชว์ขึ้นมาให้เห็น 2 แบบ คือ “ได้รับสิทธิ์” และ “ไม่ได้รับสิทธิ์”

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม กำหนดโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่น ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ดังนี้

ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารกรุงไทย จะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารอื่นๆ จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563.