พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับภาคการผลิต

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้โลกหยุดนิ่งและส่งผลกระทบต่อเกือบทุกภาคส่วน ขณะนี้ด้วยการปลดล็อก 4.0 เมื่อสิ่งต่างๆสงบลงทุกอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับความเสียหายที่เกิดจากการปิดตัวได้ตามความสามารถและข้อกำหนด ภาคพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะนี้มีความไม่แน่นอนอย่างมากในอุตสาหกรรมและภาคส่วนจะกลับมาหลังจากวิกฤตนี้สิ้นสุดลง นั่นจะเป็นตัวตัดสินว่าเราบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100 GW วงจร ชาร์จ แบตเตอรี่ 12v จาก โซ ล่า เซลล์ได้เร็วเพียงใดภายในปี 2565 ภาคโซลาร์รูฟท็อปได้รับผลกระทบไม่ดีเนื่องจากสาเหตุสองประการ ได้แก่ ต้นทุนแรงงานที่สูงและการพึ่งพาภาคการค้าและอุตสาหกรรม ความต้องการไฟฟ้าในอินเดียลดลง 25-30 เปอร์เซ็นต์ในวันนี้ ความต้องการที่ลดลงนี้พร้อมกับการรวบรวมที่ลดลงและการฟื้นตัวที่ช้าจะส่งผลเสียต่อ บริษัท จัดจำหน่ายที่เครียดอยู่แล้วโดยการสร้างช่องว่างเงินสดประมาณ 40,000 ล้านรูปี อุตสาหกรรมเชิญชวนให้มีค่าใช้จ่ายคงที่สูงมากโดยอ้างอิงกับค่าไฟฟ้ารายเดือน พลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การลดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นน้ำหนักบรรทุกและโปรไฟล์การบริโภค นโยบายรัฐ เทคโนโลยีที่ใช้และการออกแบบ

ด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ปรับระดับต่ำกว่า Rs 2 ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง บริษัท ต่างๆจึงเพิ่มขึ้นเพื่อรับความท้าทายในการลงทุนในโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่และนอกสถานที่ บริษัท สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ไม่เกิน 90 ต่อ cdent โดยการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่บนหลังคาหรือบนพื้นดิน นี่เป็นโหมดการติดตั้งที่ต้องการสูงสุดเนื่องจากเนื้อหาถูกซิงโครไนซ์กับโหลดแบบใช้งานจริงและโรงงานได้รับการหุ้มฉนวนจากความแปรปรวนของนโยบาย รูปแบบการดำเนินการทางการเงินมีทั้งแบบ capex (การลงทุนด้วยตนเอง) หรือ opex (การลงทุนของบุคคลที่สาม) ธนาคารและสถาบันให้กู้ยืมได้รับทราบถึงความน่าเชื่อถือของพลังงานแสงอาทิตย์และผลตอบแทนที่สูงของโครงการ ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มระดมทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจังเพื่อใช้เป็นเชลย ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานบุคคลที่สามขายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าที่ตกลงไว้ล่วงหน้าซึ่งผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยปกติจะมีระยะเวลา 12-15 ปี นอกจากนี้ยังมีโหมดนอกสถานที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ห่างไกลและส่งพลังงานไปยังที่ตั้งของอุตสาหกรรม ไม่ว่ารูปแบบทางเทคนิคหรือทางการเงินใดที่อุตสาหกรรมเลือกไว้การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในกรณีส่วนใหญ่การลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้ผลตอบแทนแก่อุตสาหกรรมมากกว่าธุรกิจที่มีอยู่

ผลกระทบเนื่องจาก Covid-19

เนื่องจากโควิด -19 และการปิดตัวทั่วประเทศโครงการโซลาร์ที่กำลังดำเนินอยู่จึงหยุดชะงัก บริษัท ไฟฟ้ากำลังเผชิญกับการหยุดชะงักและนักพัฒนากังวลเกี่ยวกับความล่าช้าที่โครงการของพวกเขากำลังเผชิญเนื่องจากการชะลอตัวของการผลิตในจีน แม้กระทั่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์พึ่งพาจีนประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการในการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ การนำเข้าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนมกราคม 2020 ลดลงประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2019 ผู้เล่นในอุตสาหกรรมเผชิญกับความล่าช้าในการจัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และส่วนประกอบอื่น ๆ เนื่องจากโควิด -19 นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 85 ของแรงงานในภาคพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงผู้อพยพและหลายคนได้กลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาแล้วและมีแนวโน้มที่จะออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่าการปิดล้อมจะถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์

ความท้าทายหลังการปิดกั้น

เมื่อการปิดล้อมสิ้นสุดลงพื้นที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือความพร้อมของอะไหล่และกำลังคนสำหรับการบำรุงรักษา เนื่องจากฤดูลมแรงกำลังใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการบำรุงรักษาตามแผนก็จะกลายเป็นความท้าทายเช่นกัน งานดำเนินการในโครงการใหม่หยุดนิ่ง แม้ว่าเหตุสุดวิสัยจะเปิดใช้งานการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ แรงงานข้ามชาติจะใช้เวลาพอสมควรในการเข้าถึงพื้นที่โครงการ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งแตกต่างจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ แทบจะใช้เวลา 6-9 เดือนในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพและจะทำได้โดยการใช้แรงงานจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นลง

บทบาทของภาคพลังงานแสงอาทิตย์ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด

การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 อย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แต่ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าช่วงอื่น ๆ เชื้อเพลิง. หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2564 ภาคพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากโครงการที่ล่าช้าในปัจจุบันเริ่มกลับมาออนไลน์ ในปี 2564 คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตหมุนเวียนในระดับเดียวกันทั่วโลกเช่นเดียวกับในปี 2562 พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วงโอกาสนี้เนื่องจากให้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกกว่าและสะอาดกว่าด้วยกรอบกฎระเบียบและนโยบายที่เหมาะสม อาจเป็นหนทางไปข้างหน้าเมื่อเทียบกับไฟฟ้าทั่วไป

นอกจากนี้จำนวนงานทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากการก่อสร้างและการบำรุงรักษาสินทรัพย์หมุนเวียนจะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมหลังจากที่มีการยกเลิกการปิดกั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะจากแสงอาทิตย์ได้ก้าวผ่านจุดที่มีความเท่าเทียมกันของกริดมานานและปัจจุบันมีราคาถูกกว่าพลังงานทั่วไป เหตุผลทางเศรษฐกิจนี้หมายถึงการเติมเต็มพลังงานหมุนเวียนในระยะหลัง COVID-19

ภาคพลังงานเป็นตัวบ่งชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากปิดตัวลงเราคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากจะมาจากพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสารตั้งต้นของเศรษฐกิจที่ดี สิ่งนี้จะเพิ่มมูลค่าพลิกฟื้นเศรษฐกิจ การระบาดครั้งนี้ยังเป็นบทเรียนสำหรับ บริษัท ต่างๆที่จะไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางเทคนิคในประเทศเดียวและก้าวไปสู่การมีความหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีการจ้างงานมากและในระดับหนึ่งการดำเนินงานและการบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการจ้างงานที่สำคัญในชุมชนของเรา

ดังนั้นความมั่นคงในงานและการสร้างงานน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าอินเดียจะจัดการอย่างไรเพื่อต่อสู้กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด -19 การดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดโอกาสในการจ้างงานนอกเวลาแก่ผู้คนหลายพันคนจากพื้นที่ห่างไกลและชนบท

บทบาทของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด

รัฐบาลอินเดียยังใช้มาตรการทางการคลังเชิงรุกหลายประการเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 4.4% การเลื่อนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนสำหรับเงินกู้ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูภาคพลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กำลังแสวงหาการผ่อนปรนจากรัฐบาลเพื่อให้พวกเขาสามารถลอยตัวได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวของประเทศ แผนฟื้นฟูที่เข้มแข็งและมีกลยุทธ์เป็นอย่างมาก

โพสต์โควิดที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตรงเวลา

การแนะนำนโยบายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นจะทำเพื่อสนับสนุนโครงการที่กระจายอำนาจเช่นโซลาร์บนชั้นดาดฟ้าและสร้างแรงจูงใจในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โมดูลและอุปกรณ์อื่น ๆ ในประเทศ วิกฤตนี้เปิดโอกาสให้รัฐบาลนำโดยตัวอย่างและสร้างแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและก้าวหน้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ The International Renewable Energy Agency (IRENA) Coalition for Action ได้เขียนถึงรัฐบาลเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลสามารถรับรองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของภาคพลังงานหมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน พวกเขาเน้นย้ำถึงบทบาทของพลังงานหมุนเวียนในกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยการจัดหาไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและคุ้มค่าสำหรับบริการที่จำเป็น

Post Covid จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการผลิตในท้องถิ่นเนื่องจากอินเดียพึ่งพาจีนประมาณร้อยละ 80 ของปัจจัยการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ภาคพลังงานแสงอาทิตย์และรูปแบบการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายอำนาจที่ไม่เป็นอันตรายต่อทุ่งหญ้าและระบบนิเวศในทะเลทราย สถาบันการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าและเป็นผู้นำในการขยายการลงทุนระยะยาวในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดีย