พัฒนาธุรกิจอย่างไร ให้ยั่งยืนตลอดปี 2020

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

หากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนแล้วล่ะก็ เจ้าของกิจการ หรือ สตาร์ทอัพทั้งหลาย อาจมองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว และเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ ๆ ระดับมหาชนเท่านั้น ที่คิดเรื่องพวกนี้ แต่เราบอกคุณได้เลยว่า คุณกำลังคิดผิด เพราะในความเป็นจริงแล้วนั้น ความคิดนี้สามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่กระแสเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง เพราะผู้บริโภคเริ่มรับรู้ผลกระทบจากธุรกิจที่เอาเปรียบสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ควรเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนความคิดในการทำธุรกิจที่มองแต่ผลกำไร เปลี่ยนมาเป็นพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้เติบโต และยั่งยืนได้มากที่สุด และเป็นการเติบโตที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับคุณอีกด้วย

ธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทำไม ?

1. เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขายไป หากคำนึงถึงแต่เรื่องของราคา และคุณภาพของสินค้า แต่ไม่ใส่ต่อสุขภาพของพนักงาน รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โอกาสที่ธุรกิจของคุณ จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น เป็นไปได้ยาก ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคแห่งการออนไลน์  ดังนั้นการเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย คุณจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการทำธุรกิจใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทั่วโลก เริ่มหันมาสนใจสินค้า และบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกวัน ดังนั้น การหันมาพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้เป็นธุรกิจสีเขียวได้ ควรที่จะทำเป็นอันดับแรก ดังนั้นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ มีฐานลูกค้าที่มากขึ้น และกว้างขึ้นกว่าเดิม

3. ลดความเสี่ยง

การพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้เป็นธุรกิจที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมนั้น จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ อาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือ สูญเสียรายได้ อีกทั้งยังถูกต่อต้านจากสังคมอีกด้วย

 

จาก 3 เหตุผลที่เรากล่าวมานั้น ทำให้รู้ได้ว่า ธุรกิจแบบยั่งยืนนั้น ไม่เป็นเพียงแค่กลยุทธ์ใหม่ในการทำธุรกิจ ที่จะชนะใจลูกค้า แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของกำไร พร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณในระยะยาว ซึ่งแนวความคิด “การพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน” หมายถึง วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณในปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย