“ยิ่งเรียน ยิ่งรวย” สูตรมั่งคั่งคนเอเชีย สวนทางอเมริกัน เรียนไปไม่คุ้มค่า

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

“ยิ่งเรียน ยิ่งรวย” สูตรมั่งคั่งคนเอเชีย สวนทางอเมริกัน เรียนไปไม่คุ้มค่า

ประชากรที่จัดได้ว่ามีฐานะทางการที่มั่งคั่งในเอเชียแปซิฟิกนั้น มีมากกว่า 87%  ซึ่งมีการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า นั่นสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนเอเชียแปซิฟิกว่า ยิ่งเรียนสูง มีหน้าที่การงานที่ดี จะสามารถสร้างฐานะให้ดียิ่งขึ้นได้

จากสถิติคนมั่งคั่งในแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มีรายได้ครัวเรือน 1.6 แสนบาทต่อเดือน และคนมั่งคั่งในไทย ที่มีรายได้ในครัวเรือน 1.4 แสนบาทต่อเดือน มีกว่า 87% ในกลุ่มคนดังกล่าวนี้ จะมีการศึกษาอย่างต่ำคือ ปริญญาตรี หรือสูงกว่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงคนไทยที่มีฐานะมั่งคั่ง มองว่าต้องให้ความสำคัญกับการศึกษามาเป็นอันดับ 1 ดังนั้นหากอยากรวย ก็ต้องเรียนให้สูง ๆ เพราะจะช่วยสร้างโอกาสในการรวยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ กับสวนทางกับคนอเมริกัน โดยที่คนอเมริกันกลับมองว่า การลงทุนในการศึกษานั้น อาจไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าในยุคนี้

สำหรับชาวอเมริกันนั้น ทัศนคติที่พวกเขามีต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเรียน เพราะหากต้องเรียน อาจต้องใช้เวลาถึง 4 ปีกว่าจะจบการศึกษา โดยพวกเขาให้เหตุผลว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการศึกษานั้น เมื่อเรียนสำเร็จแล้ว หากต้องนำมาประกอบอาชีพ อาจไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว

 

ผู้ชาย หรือผู้หญิง ใครที่รวยกว่า

ในประเทศยุโรป ผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยมีสัดส่วนถึง 60% ส่วนผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยนั้น มี 40% โดยรายได้เฉลี่ยต่อปีคือ 1,888,852 บาท ส่วนในเอเชียแปซิฟิก ผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยมีสัดส่วน 49% ส่วนผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวย มีสัดส่วนถึง 51% รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีคือ 1,190,370 บาท ประเทศอเมริกา ผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยมี 52% ส่วนผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวย มีสัดส่วน 48% รายได้เฉลี่ยต่อปีคือ 5,157,522 บาท ส่วนในประเทศไทยนั้น ผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวย 42% ผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวย 58% มีรายได้เฉลี่ยต่อปีคือ 778,334 บาท

โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงไทยรวยกว่าผู้ชายนั้นคือ ตำแหน่งของผู้หญิงที่ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารนั้น มีระดับสูงมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธาน กรรมการผู้จัดการ หรือแม้แต่หัวหน้าแผนกต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ประชากรส่วนใหญ่ในไทยเป็นผู้หญิง เพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ๆ ประชากรที่เป็นผู้หญิงนั้น มีมากกว่าผู้ชายอยู่แล้ว เว้นแต่ที่ประเทศจีน ที่มีประชากรผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า สิ่งที่คนเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญเฉพาะคนรวย เพราะมองว่า ยิ่งเรียนยิ่งรวย เพราะส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมของคนในเอเชียแปซิฟิก ที่มองว่า การศึกษาดีช่วยเสริมต่ำแหน่งหน้าที่การงานให้ดีขึ้น ตัวอย่างทายาทธุรกิจในไทยหลายท่าน ที่เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วแม้จะเรียนจนในระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ยังคงต้องหาครอสสั้น ๆ เรียนเสริมในส่วนเกี่ยวกับการ ดิสรัปชั่นในต่างประเทศ