ล่าสุด! เพิ่มวันหยุดปี 64 ทำให้วันหยุดราชการกรณีพิเศษปี 2564 รวมมีวันหยุด 24 วัน

Exclusive

(29 ธ.ค.63 ) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามที่คณะทำงานศึกษาและกำหนดวันหยุดฯปี 2564 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยรวมวันหยุดทั้งสิ้น 24 วัน

โดยมีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

– วันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ
– วันที่ 12 เม.ย.2564 : วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
– วันที่ 27 ก.ค. 2564 : วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
– วันที่ 24 ก.ย.2564 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

ตรวจสอบวันหยุดปี 2564 ทั้งปีได้ที่นี่

วันหยุดเดือนมกราคม 2564 (รวม 1 วัน)
– วันขึ้นปีใหม่ ศุกร์ที่ 1 มกราคม

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รวม 2 วัน)
– 12 ก.พ.2564 วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ
– วันมาฆบูชา ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์

วันหยุดเดือนมีนาคม 2564
ไม่มีวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดเดือนเมษายน 2564 (รวม 5 วัน)
– วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ อังคารที่ 6 เมษายน
– 12 เม.ย.2564 วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
– วันสงกรานต์ อังคารที่ 13 เมษายน, พุธที่ 14 เมษายน, พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564 (รวม 4 วัน)
– วันแรงงาน เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม
– วันฉัตรมงคล อังคารที่ 4 พฤษภาคม
– วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม
– วันวิสาขบูชา พุธที่ 26 พฤษภาคม

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2564 (รวม 1 วัน)
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564 (รวม 4 วัน)
– วันอาสาฬหบูชา เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม
– วันเข้าพรรษา อาทิตย์ 25 กรกฎาคม
– 27 ก.ค. 2564 วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุธที่ 28 กรกฎาคม

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564 (รวม 1 วัน)
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม

วันหยุดเดือนกันยายน 2564 (รวม 1 วัน)
– 24 ก.ย.2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 (รวม 2 วัน)
– วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุธที่ 13 ตุลาคม
– วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช เสาร์ที่ 23 ตุลาคม

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2564
ไม่มีวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 (รวม 3 วัน)
– วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม
– วันรัฐธรรมนูญ ศุกร์ 10 ธันวาคม
– วันสิ้นปี ศุกร์ 31 ธันวาคม

นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวันหยุดประจำภาคต่างๆ เช่น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มี.ค.2564 วันหยุดราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่งานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในวันที่ 10 พ.ค.2564 วันหยุดราชการภาคใต้กำหนดให้หยุดในวันที่ 6 ต.ค.2564 โดยเป็นวันหยุดในพิธีสารทเดือน 10

เครดิต https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914674