สมอ. ทำงานทะลุเป้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

22 ก.ย. 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของ สมอ. รอบปีงบประมาณ 2563 ว่า ปีนี้ สมอ. ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทดำเนินงานด้านการมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยสมอ. ได้ บกำหนดมาตรฐานทั้งสิ้น 310 มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ BCG (ไบโอ/ เซอร์คูลาร์/กรีน) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานด้านมลพิษยูโร 5 ยูโร 6 มาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกัน PM 2.5 และมาตรฐานทางการแพทย์ป้องกันโควิด ฯลฯ

ขณะเดียวกัน สมอ. ยังออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 10,358 ฉบับ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านโยธาและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,249 ฉบับ ไฟฟ้า จำนวน 2,058 ฉบับ ยานยนต์และชิ้นส่วน จำนวน 4,378 ฉบับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โภคภัณฑ์ ยาง เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1,673 ฉบับ ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบ การเฝ้าระวังการนําเข้า และตรวจติดตามการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ในปีนี้สามารถตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 1,050 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท รองลงมากลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดร์เป่าผม เตารีด เต้ารับเต้าเสียบ พัดลม เตาปิ้ง เตาย่าง เป็นต้น มูลค่ากว่า 113 ล้านบาท และเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อทอด เตาปิ้งย่าง ที่มีการจําหน่ายผ่านทางออนไลน์ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

สําหรับการตรวจติดตามการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ สมอ. ได้ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์แล้วจํานวน 1,118 ร้าน และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าอีกกว่า 4,000 ร้านค้า นอกจากนี้ยังได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ซึ่งเป็นสินค้าที่หากไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จํานวน 1,129 ฉบับ เนื่องจากไม่แจ้งข้อมูลการนําเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตย้อนหลัง เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนําเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจําหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ

“โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การมาตรฐานของไทย ที่มีการกำหนดมาตรฐาน และออกใบอนุญาต มอก. มากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง สมอ. ปีนี้ และการเพิกถอนใบอนุญาตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมา 50 ปี มีการเพิกถอนไปเพียง 1 ฉบับ”นายวันชัย กล่าว