สร้างทีมเวิร์คอย่างไร ในยุค 4.0

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ในยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันที่สูง ทั้งในด้านธุรกิจ และในด้านบุคลากร ดังนั้น ในหลาย ๆ องค์กรจึงมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน “ข้อมูล” ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการดำเนินธุรกิจ เพราะการทำงานในเชิงรุกนั้น หากมีการนำข้อมูลมาสร้างเป็นกลยุทธ์ จะช่วยสนับสนุนงานให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้นำวิธีการสร้างทีมเวิร์คโดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือมาฝากกันค่ะ

1. ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์

ในการทำงานเป็นทีมนั้น ต้องมีการร่วมประชุม หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์มีข้อมูลประกอบ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ให้ถึงแก่นของข้อมูลนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าบทบาทของเทคโนโลยี AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่มนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น ความสนใจใฝ่รู้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ของมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

2. ลงทุนในด้านการฝึกอบรม

จะเห็นได้ว่า ทั้งผู้นำ และบุคลากร จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก เพราะหากได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องแล้วนั้น จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการได้ถึง 70% กันเลยทีเดียว นั่นแสดงให้เห็นว่า บุคลากรกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นถึง 83% ของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

และอย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า แหล่งข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น google ที่เปิดให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงหลักสูตรออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในเบื้องต้นนั้น เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เป็นเรื่องของเวลาต่างหาก ดังนั้นคุณต้องจูงใจบุคลากรของคุณให้ใช้เวลาคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด

 

3. เลือกจ้างบุคลากรให้ตรงกับงาน

หลังจากการฝึกอบรมเชิงการคิดวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นคือ ศักยภาพของบุคลากรในการเรียนรู้ และแสดงทักษะเหล่านั้นออกมา โดยวัดได้จากความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และจะเรียนรู้ศักยภาพในด้านอื่น ๆ ของเขาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการความคิด ไม่ว่าบุคลากรเหล่านี้จะมีความรู้พื้นฐาน หรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านสาขาใด พวกเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า และดีกว่า

ทั้ง 3 วิธีที่เรากล่าวมานั้น เป็นแนวทางในการสร้างทีมเวิร์ค โดยมีสิ่งสำคัญคือ “ข้อมูล” แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ และเสริมทีมด้วยการฝึกอบรมทักษะ และสิ่งสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน