สร้างแบรนด์ด้วยการสร้างคุณค่า จาก CSR สู่ Value Marketing ในปี 2020

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

หากจะพูดถึงการสร้างแบรนด์แก่องค์กรธุรกิจ ประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างแบรนด์ยุค 2020 นั่นก็คือ การสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างมากในปีที่กำลังจะถึงนี้

ในขณะที่โลกเดินทางสู่ความเจริญในทุกด้าน สิ่งที่ตีขนานควบคู่มากับความก้าวหน้าทั้งวิถีชีวิตและเทคโนโลยี ก็คือการทรุดโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เบาบางลงในสังคมจนแทบถึงขั้นวิกฤติ

ในมุมกลับซึ่งถือเป็นเรื่องดี นั่นก็คือ ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นในโลก ได้สร้างปรากฏการณ์สู่การปลุกจิตสำนึกขึ้นในสังคมอย่างเป็นกระแสร้อนแรง จนนำไปสู่เทรนด์การสร้างแบรนด์ในยุคที่จะถึงนี้ นั่นก็คือ การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นต่อสังคมและโลกใบนี้

หลากหลายเหตุการณ์สำคัญได้ถูกปลุกกระแสและข้อเรียกร้องจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในด้านความต้องการให้โลกน่าอยู่ขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องถูกซ่อมแซมและรักษามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกรณรงค์ให้มีมากขึ้นในสังคม เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อาทิ การเลิกใช้ถุงพลาสติก การเลิกทานหูฉลาม การเลิกเหยียดเพศ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การไม่คุกคามสิทธิส่วนบุคคล การไม่ใช้ Social ในการ Bully โจมตีบุคคล ซึ่งผู้บริโภคต่างเรียนรู้การคัดกรองข่าวปลอม หรือผลเสียจากการกระทำเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

กระแสสำคัญที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุมาจากผู้บริโภคต้องการที่จะให้ภาคธุรกิจที่มีกำลังด้านเงินทุนและช่องทางการสื่อสาร มีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมให้ขับเคลื่อน เพราะศักยภาพขององค์กรธุรกิจย่อมมากกว่าภาคประชาชน จากเหตุดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับจิตสำนึกที่มีต่อสังคม ผ่านการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการต่อต้านและสร้างความสอดคล้องในค่านิยมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทุกธุรกิจจึงควรวิเคราะห์ตัวตนของแบรนด์ หาจุดยืนในการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม พร้อมประกาศจุดยืนออกมาอย่างเด่นชัด ด้วยการลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อจะนำไปสู่การสร้าง Trust และ Royalty ให้เกิดในใจผู้บริโภค จนนำไปสู่การเติบโตในสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน

นี่จึงเป็นเทรนด์การสร้างแบรนด์ในปี 2020 ที่ทุกธุรกิจต้องจับตามองและติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ให้องค์กรธุรกิจมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในแบรนด์ของตน