สั่งระงับ “ร้านกาแฟดัง” ข้างพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรแล้วหลังถูกโจมตีหนัก

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(26 พ.ย.63) สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ขอให้ระงับการจัดหาประโยชน์ในอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ในข้อความในหนังสือมีเนื้อหาสรุปได้ว่า

สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับข้อมูลว่าร้องเรียนถึงบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวและร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ในพื้นที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีได้นำอาคารของสำนักงานฯซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1759 ไปจัดหาประโยชน์เปิดเป็นร้านกาแฟ โดยให้เอกชนเข้าดำเนินการประกอบธุรกิจชื่อร้าน Bellinee’s Bake & Brew สาขาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ว่าการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมและมีความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

ซึ่งทางสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานีตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานียังไม่ได้รับอนุญาตให้เช่าตามระเบียบแต่อย่างใด

จึงขอให้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีระงับการจัดหาประโยชน์ในบริเวรพื้นที่อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อด.1759 จนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาตามระเบียบฯต่อไป

credit https://siamrath.co.th/n/200238