สุดขยัน! แรงงานไทย “ในต่างแดน” ส่งรายได้กลับบ้านกว่า 2 แสนล้านบาท

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(10 ต.ค.63) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย “แรงงานไทย” ในต่างประเทศ ส่งเงินกลับบ้านแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท โดยส่งเงินผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นับจากช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในภาพรวม เนื่องจากหลายประเทศที่เป็นเป้าหมายในการเดินทางไปทำงานของแรงงานไทย ชะลอการรับคนต่างชาติเข้าประเทศ

ทำให้การพิจารณาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศนั้น กระทรวงแรงงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ที่แรงงานไทยจะได้รับเป็นอันดับแรก แต่จากการที่รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้แรงงานไทยซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี มีโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากเป็นประเทศลำดับแรกๆ ที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการ จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว 58,673 คน

โดยเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวันมากที่สุด จำนวน 16,465 คน รองลงมาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,082 คน ญี่ปุ่น จำนวน 5,573 คน มาเลเซีย จำนวน 5,068 คน อิสราเอล จำนวน 3,353คน และประเทศอื่นๆ 27,200 คน ซึ่งรายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับบ้าน ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย มีมูลค่าถึง 200,254 ล้านบาท

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 5 วิธี คือ

1.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

2.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

3.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ได้แก่ โครงการจ้างตรง :ไต้หวัน โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น โครงการ EPS: เกาหลี โครงการ TIC

4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ

5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 หรือที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

เครดิต https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901897