อยากรอด ต้องรู้ แนวโน้มธุรกิจไทย 2563

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ในวันนี้เราจะมาเปิดแนวโน้มความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในปี 2563 ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการรับมือ พร้อมกับแสวงหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ตามกันมาดูเลยครับ

1. เรื่องการเงิน ต้องวางแผน

เรื่องของปัจจัยต้นทุนการเงิน เป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวรับมือไว้ให้ดี หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นั่นแสดงให้เห็นว่า อัตราดอกเบื้ยอยู่ในขาขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการเงินของผู้ประกอบการอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมในการบริหารการเงินให้เหมาะสม และควรใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการปิดความเสี่ยง อาจต้องปรึกษาหารือกับธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่

 

2. ตามทันเทคโนโลยี

อย่างที่เห็น ๆ กันอยู่แล้วว่า เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตนั้น ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนธุรกิจตลอด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และกำลังจะก้าวสู่ยุค 5G ซึ่งจะพลิกโฉมเทคโนโลยีอีกครั้ง  และเป็นการเปิดทางเข้าสู่ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจยุคใหม่อีกครั้งหนึ่ง เช่น Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะวงการด้านการเงิน ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นธนาคารต้องปิดสาขาลงเป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากเทคโนโลยีนี้ ซึ่งประชาชนมีทางเลือก ไม่ต้องไปธนาคาร  ดังนั้นหากธุรกิจของคุณไม่ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีแล้วละก็ จะกลายเป็นผลลบต่อธุรกิจของคุณในทันที

 

3. ต้นทุนบุคลคากร ไม่ใช่แค่เงิน แต่ต้องใช้เวลาด้วย

ในการต่อสู้รับมือกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญคือ การบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อม โดยเฉพาะบุคคลากรที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งตลอด 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี้  ธุรกิจต่าง ๆ ต่างประสบปัญหาเรื่องบุคลากรที่หายากขึ้นเรื่อย ๆ และปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะแรงงานที่ไม่มีทักษะ แต่ยังเกิดกับแรงงานที่ต้องใช้ทักษะตามสายงานด้วย เนื่องจากพฤติกรรมคนรุ่น Gen Y และ Gen C ต่างหันหลังให้กับงานประจำ นิยมหันมารับงานเป็นฟรีแลนซ์แทน หรือไม่ก็หันไปค้าขายทางด้านออนไลน์

หลายบริษัทเมื่อประสบกับปัญหาพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ออกบ่อย ก็จะหันไปจ้างฟรีแลนซ์เสียเอง แต่นั่นหมายถึงต้นทุนการบริหารจะสูงขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้มาในรูปแบบของค่าจ้างเพียงอย่างเดีย แต่เป็นเรื่องค่าเสียเวลาด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงบุคลากรในองค์กรให้มาก อาจมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น

 

ปีหมูนี้ จะเป็นปีหมูทอง หรือ หมูป่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่า จะเตรียมพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเท่าทันหรือไม่ อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนี้แล้วว่า เมื่อธุรกิจเปลี่ยนไปเร็ว ผู้ประกอบการต้องกระโดดตามให้ทัน