อึ้ง! ตำรวจเป็นหนี้รวมกว่า “2 แสนล้านบาท” ผบ.ตร.สั่งแก้ปัญหาด่วน หวั่นไปรีดไถ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(25 ธ.ค.63)เมื่อเวลา 09.30 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากใจ ตำรวจไทย แด่ประชาชน” จำนวน 6 โครงการ ที่จะมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1.ด้านป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ โครงการฝากบ้าน 4.0 ซึ่งพัฒนามาจากโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เป็นที่ยอมรับจากประชาชน โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านทางแอปพลิเคชัน OBS ที่มีการใช้ระบบ QR Code ในระบบการตรวจ การควบคุมการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และมีการส่งผลให้ประชาชนเจ้าของบ้านโดยทันที เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดูแลบ้านที่ฝากไว้ในโครงการ

2.ด้านอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ โครงการนัดหมายแจ้งความออนไลน์ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าบางคดี ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อมาแจ้งความร้องทุกข์ หรือสอบปากคำ จะได้ไม่เสียเวลาในการรอเข้าพบ ซึ่งมีหน่วยงานนำร่อง (Pilot Project) ได้แก่ สน.ลุมพินี, สน.ปทุมวัน และ สน.บางรัก

3.ด้านสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ ภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ เช่น Viral Video และ Infographic เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ ถึงกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพที่หวังฉวยโอกาสโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อเหตุกับประชาชน ซึ่งจะมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง QR Code อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางสายด่วนรับแจ้งเหตุของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.ด้านสืบสวนจับกุมคนร้าย ได้แก่ โครงการ CCTV ระวังภัยในเมือง เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 9,138 ตัว ในพื้นที่เสี่ยง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกล้องดังกล่าวจะถูกควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ทั้งฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน เมื่อเกิดเหตุสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงพฤติกรรมคนร้ายในที่เกิดเหตุได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นโครงการที่ใช้งบลงทุนในราคาที่จับต้องได้ แต่ส่งผลในเรื่องของการป้องกัน และการติดตามตัวคนร้าย หรือการนำไปใช้ในหน้างานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ ก็จะมีการขยายโครงการเพื่อนำไปใช้ในเขตพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

5.ด้านอุ่นใจการเดินทาง ได้แก่ โครงการเทศกาลเดินทางปลอดภัย ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น รวมถึงการชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ และการตั้งจุดตรวจตามแนวทางโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันภัยบนท้องถนน

6.ด้านสวัสดิการกำลังพล ได้แก่ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ” โดยพบว่าข้าราชการตำรวจ 209,033 ราย จำแนกเป็นชั้นสัญญาบัตร 81,661 ราย ชั้นประทวน 127,372 ราย มีหนี้สินรวมกัน 270,048,470,106.97 บาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ รองลงมาคือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามลำดับ มียอดหนี้รวม 188,755 ล้านบาท ซึ่งวิธีการแก้ไขจะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ในการลดดอกเบี้ย รวมหนี้สิน แล้วโอนหนี้ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการตำรวจ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ“โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากใจ ตำรวจไทย แด่ประชาชน” ในระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

เครดิต https://mgronline.com/crime/detail/9630000131675