เชิญชม “MOC Biz Club Fair 2020” พลิกวิกฤตสู่การค้า ( 28 – 31 สิงหาคม 2563)

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

( 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 100 ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม นี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน ‘MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย’ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก”

“ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า..ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยจัดโซนการเจรจาธุรกิจให้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุนได้โดยสะดวก รวมทั้ง เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท”

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “งาน ‘MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย’ จัดขึ้นตามแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป ‘เข้มแข็งอีกครั้ง’ ที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการฯ กลุ่มเปราะบาง ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็ว ให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันให้ผู้ประกอบการนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร โดยหวังผลให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

“ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป ‘เข้มแข็งอีกครั้ง’ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 1) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 3) การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน 4) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้นำไปประยุกต์/ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและเครือข่าย และ 5) สร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย”

“จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมลงทุนและต่อยอดธุรกิจ โดยพบกันที่งาน ‘MOC Biz Club Fair 2020: พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย’ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยฟื้นฟูกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย” รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 11,034 ราย แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร 3,294 ราย (ร้อยละ 29.85) กลุ่มผ้า/เครื่องแต่งกาย 1,998 ราย (ร้อยละ 18.11) กลุ่มบริการ 1,512 ราย (ร้อยละ 13.70) กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 928 ราย (ร้อยละ 8.41) กลุ่มสุขภาพและความงาม 926 ราย (ร้อยละ 8.39) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 611 ราย (ร้อยละ 5.54) กลุ่มเครื่องดื่ม 583 ราย (ร้อยละ 5.28) กลุ่มอุตสาหกรรม 399 ราย (ร้อยละ 3.62) กลุ่มการเกษตร 357 ราย (ร้อยละ 3.24) กลุ่มท่องเที่ยว 265 ราย (ร้อยละ 2.40) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 161 ราย (ร้อยละ 1.46)

แบ่งผู้ประกอบการออกเป็นรายภูมิภาค ได้ดังนี้ ภาคกลาง (18 จังหวัด) 3,385 ราย (ร้อยละ 30.68) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 2,965 ราย (ร้อยละ 26.86) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 2,518 ราย (ร้อยละ 22.82) ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,204 ราย (ร้อยละ 10.92) และภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 962 ราย (ร้อยละ 8.72)

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 1,841 ราย (ร้อยละ 16.69) ทะเบียนพาณิชย์ 1,503 ราย (ร้อยละ 13.62) และ บุคคลธรรมดา 7,690 ราย (ร้อยละ 69.69)