เช็คพัสดุไปรษณีย์ไทย , ติดตามพัสดุไปรษณีย์ไทย Thailand Post

เช็คพัสดุ ติดตามพัสดุ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ

(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง

หากพบปัญหาในการจัดส่งพัสดุ

ติดต่อสายด่วน 1545 หรือ เว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th/

บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ

 • EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
 • eCo-Post ส่งประหยัดในประเทศ
 • Logispost ในประเทศ
 • EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
 • Courier Post ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
 • พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • Logispost ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
 • E-packet ระหว่างประเทศ
 • เก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (COD)

เช็คพัสดุ – ติดตามพัสดุ จากผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ