เตรียมนำสินค้า “โอท็อป-คนพิการ” วางจำหน่ายบนสถานีรถไฟทั่วประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(4 ธ.ค.63) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วันนี้(4 ธ.ค.)ว่า

ได้หารือร่วมกับ ตัวแทนจาก สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , การรถไฟแห่งประเทศไทย , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OT0P) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในพื้นที่สถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ

เบื้องต้นมอบหมายให้หน่วยงาน ได้แก่ รฟท. รฟฟท. รฟม. และ BEM พิจารณาสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการหารือร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาสินค้า หรือบริการ ที่จะจัดจำหน่ายภายในพื้นที่สถานีต่อไป

โดยให้เร่งหารือรายละเอียด เกี่ยวกับทำเลศักยภาพหรือพื้นที่ที่จะเสนอให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของที่ระลึก ฯลฯ บริการจากภูมิปัญญา เช่น การนวดแผนโบราณจากคนตาบอด เป็นต้น

เงื่อนไขการเช่า เช่น อัตราค่าเช่า ข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ การคิดอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น กรณีที่ผู้เช่าเป็นหน่วยงานรัฐ มูลนิธิ สมาคม/องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ,มาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้อห้ามในเข้าใช้พื้นที่การจัดหาสินค้าและบริการภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า

และข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทสินค้าหรือบริการที่จะให้มีการเข้าจำหน่ายในสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปเสนอให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พิจารณาต่อไป

เครดิต https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5464458