เทคนิค รับงานฟรีแลนซ์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

ฟรีแลนซ์ - อาชีพรับจ้างอิสระ

เรารู้ดีว่า การจะเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพนั้น ไม่ง่ายเลย แต่…ก็ไม่อยากจนเกินไป คุณสามารถบริหารจัดการได้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงานของคุณให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่อิสระอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องมานั่งเครียดกับรายรับ และรายจ่าย ที่ไม่เคยจะหยุดนิ่งเสียที ซึ่งในวันนี้เราจึงนำเทคนิคในการรับงานฟรีแลนซ์ ต้องรับงานอย่างไรที่สามารถทำให้เสร็จเรียบร้อย ทันท่วงทีทุกชิ้นงาน อยากให้เพื่อน ๆ ได้ลองอ่าน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับตนเองมากที่สุด

1. ตารางเตือนความจำ

เพราะการเป็นฟรีแลนซ์นั้น จะไม่มีเครื่องมือ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เหมือนดั่งเช่นทำงานในออฟฟิศ ดังนั้นต่อไปนี้ คุณควรที่จะสร้างตารางการรับ – ส่งงาน และกำหนดการรับเงินไว้ โดยรายละเอียดนั้น อาจเป็นตารางที่คุณสามารถออกแบบได้ตามความเข้าใจของคุณ เพราะตารางเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยเตือนความจำ และจัดระบบงานของคุณว่า เดือนนี้รับงานมากี่งานแล้ว กำหนดต้องส่งเมื่อไร และต้องรับเงินในวันไหน และต้องทำให้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้

2. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

ควรที่จะต้องรู้จักการยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถรับงานได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ในเรื่องของการรับงาน ต้องไม่เกินความสามารถของตัวเองด้วย เช่น หากเราเริ่มรับงานแรกมานั้น เป็นงานที่มีกำหนดส่งงานในอีก 1 เดือนข้างหน้า แต่ระหว่างนี้กลับมีงานเร่งเข้ามา คุณต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในระยะเวลาการทำงาน ว่าถ้าเรารับงานเร่งนี้ จะสามารถทำเสร็จ แล้วเหลือเวลาพอที่จะทำงานแรกที่รับมาหรือไม่ ซึ่งการยืดหยุ่นการทำงานเช่นนี้นั้น จะทำให้เราไม่สูญเสียรายได้ที่เพิ่มเข้ามา

3. ส่งงานต่อ เพิ่มโอกาสในการรับงานมากขึ้น

หากคุณมีคนรู้จักที่รับงานสายเดียวกัน มีฝีมือ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน เราสามารถที่จะดีลงานกับเขาเหล่านั้นได้ เพื่อส่งมอบงานที่เราได้รับมาต่อไป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรับงานเพิ่มของเรา แต่คุณต้องพิจารณาเพื่อนที่เราจะส่งมอบงานให้ดี ว่าคุณไว้ใจในเรื่องการทำงานได้มากแค่ไหน และที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานมาก ๆ อีกทั้งต้องอย่าลืมที่จะตรวจสอบงานอย่างละเอียดทุกครั้ง ก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้า เพื่องานที่ออกมานั้น ได้มาตรฐานเดียวกับคุณ เพราะจะได้เป็นการไม่สร้างความเสียหาย และลดความน่าเชื่อถือให้กับงานของเราได้ ส่วนเรื่องค่าจ้างนั้น อาจพิจารณาแบ่งค่าจ้างเป็น 30% / 70% ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม งานยากง่ายด้วยครับ