เทรนด์ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนอยู่รอด ต้องมองให้ออก

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้การมองตลาดธุรกิจนั้น ไม่สามารถมองได้ในระยะสั้นอีกแล้ว ดังนั้นในการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่ง เพื่อจะตอบสนองคนเป็นจำนวนมากได้นั้น จำเป็นต้องวางแผนระยะยาว 10 – 20 ปี ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกด้วย จึงทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ การที่จะทำธุรกิจสิ่งหนึ่งนั้น ต้องสอดคล้องกับชีวิตวิถีความเป็นอยู่ไร้สไตล์ของคนเมือง แล้วจะมีธุรกิจอะไรที่จะรุ่งเรืองในยุค 2020 นี้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมธุรกิจที่น่าสนใจ หรือเทรนด์ธุรกิจไหนมาแรงมาฝากกันว่ามีอะไรบ้าง

1. ธุรกิจสำหรับคนยุคใหม่

เมื่อย่างเข้าสู่ปี 2020 ซึ่งเป็นปีของคน Gen Y ที่กำลังบทบาทเพราะช่วงนี้ พวกเขาจะมีอายุตั้งแต่ 18 – 33 ปี ซึ่งเอกลักษณ์ของคนเจนวายนั้นคือ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง รักอิสระ ชอบความเรียบง่าย ไม่เน้นพิธีรีตอง กล้าได้กล้าเสีย ชอบความรวดเร็ว จึงส่งผลให้คนในยุคนี้ไม่ได้คิดเหมือนคนยุคเก่า ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชอบที่จะลูกน้องใคร ค่อนข้างไปทางอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และสิ่งที่จะตอบโจทย์คนเจนวายได้คือ ธุรกิจที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวก ที่จะช่วยให้เขาสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ ซึ่งถือเป็นแนวทางธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

2. การเงินเป็นเรื่องสำคัญ

รู้ไหมว่า ประชากรในปี 2020 นี้ จะไม่มีวิธีคิดเรื่องเงินเหมือนกับคนในยุคเก่า พวกเขาจะวางแผนการเงินเพื่อใช้ในอนาคตเท่านั้น โดยจะใช้เครื่องมือทางการเงินให้สร้างมูลค่าของเงินเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น ซื้อกองทุนรวม ด้วยเหตุผลที่ว่า ให้เงินทำงาน ซึ่งขัดกับคนในยุคสมัยก่อนที่ไม่กล้าเสี่ยง อีกทั้งคนในยุคนี้ มีความคิดว่า การนำเงินไปฝากธนาคารนั้น ได้รับผลตอบแทนที่ไม่พอเพียง จึงทำให้พวกสนใจในเรื่องการลงทุนด้วยการเพิ่มราคาเงินให้มากขึ้น และการเล่นหุ้น หรือการลงทุนทำธุรกิจ เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าเงินทองที่พวกเขาสนใจมากที่สุด อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า การลงทุนทุกอย่างต้องมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนแบบนี้ได้นั้น ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมในการลงทุน และพร้อมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

3. สุขทางใจมากกว่าทางวัตถุ

คนยุค 2020 จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่า แม้ว่ามันจะสร้างรายได้เพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับคนในยุคเก่า เลือกทำงานที่มีรายได้มากกว่า เลือกทำงานที่ตัวเองรัก นั่นทำให้คนในยุค 2020 นั้น มุ่งหาความสุขทางใจ มากกว่าวัตถุ เพราะพวกเขามีความเชื่อว่า การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ถือเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าการทนทำงานเพียงเพื่อมีรายได้ ดังนั้นธุรกิจที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีสไตล์ไม่เหมือนใคร ใช้อารมรณ์มากกว่าเหตุผล จึงจะเป็นธุรกิจที่คนยุค 2020 เลือกใช้บริการ