เปิดศูนย์ 5G EIC แบบครบวงจรแห่งแรกใน Southeast Asia

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(24 กันยายน พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้อาจเป็นการเริ่มต้น แต่ความจริงแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการนำ 5G มาใช้พัฒนาประเทศไทย นโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เกิดการประมูล 5G เมื่อวันที่ 16 กุมภาที่ผ่านมา เนื่องจากวันนี้เราต้องการทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการนำ 5G มาใช้ประยุกต์ให้ทุกมิติมีการนำมาใช้ เมื่อประเทศไทยมีการเปิดให้ประมูลประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สร้างความร่วมมือและนำผู้ให้บริการหลัก ทั้ง Huawei AIS และอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 5G ที่เกิดในประเทศไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง สิ่งแรก คือต้องทำให้มีการนำ 5G มาใช้ใน sector ต่างๆทุกเรื่องให้ได้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลให้เกิดการต่อยอด 5G ในหลายๆ sector เช่น สาธารณสุข วันนี้ รพ ศิริราช ได้นำ 5G ไปใช้ในการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลศิริราชจะมีการสร้างตึกที่จะใช้ 5G ในการรักษาพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอีกอุตสาหกรรมที่จะต้องนำ 5G มาปฏิรูปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และอีกเรื่องคือการนำ 5G มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ประเทศไทยมีเกษตรกรเป็นจำนวนมาก จึงจะเป็นการต่อยอดให้ประชาชนไทยสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างครบถ้วนรวดเร็ว สมบูรณ์ CEO หัวเว่ย ได้บอกว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์แรกในภูมิภาค South Eest Asia เป็นศูนย์แรกที่ให้บริการในการทำ use case นอกจากประเทศจีน ที่เปิดให้คนได้ลองใช้และเข้ามาพัฒนา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย นอกจากมีความพร้อม มี 5G แล้ว ยังจะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของ South Eest Asia วันนี้ เมื่อเราได้เปิดศูนย์ 5G EIC เป็นที่แรก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาครัฐสามารถมาใช้เพื่อต่อยอดนวัตกรรม เราสามารถเป็นตัวอย่างของภูมิภาคในการทำให้ 5G เกิดขึ้นได้

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับมัธยม มหาลัย และอาชีวะ ก็สามารถมาใช้ได้ เรามีการพูดถึงเรื่อง Big Data หรือการรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ใช้งานได้จริง การตั้งศูนย์ 5G EIC ในครั้งที่ สิ่งที่จะได้เห็นคือข้อมูลในประเทศไทยจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการใช้ 5G และการศึกษา ทำให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม

ในอนาคต สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะรวบรวมข้อมูลประเทศไทยทุกมิติ โดยใช้ 5G เพื่อทำให้รวดเร็วและเป็นประโยชน์ที่สุด นี่เป็นก้าวแรกที่ทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยมีความพร้อม ดำเนินการ พัฒนาแล้ว แต่รัฐบาลไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ทั้งวันนี้และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตถือเป็นองคาพยพ และเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้น

นายพุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ไทยมีความพร้อมที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทัล ไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่จะทำให้ 5G มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตในทุกมิติ ทำให้ชีวิตพัฒนาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และสามารถจุดประกายธุรกิจ ทำให้นักเรียนเยาวชนใช้ประโยชน์จาก 5G ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่นี่ถือเป็นที่แรก และในอนาคตจะพัฒนาไปทั่วประเทศไทย และหวังว่าทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้อย่างเต็มศักยภาพ