เผย 5 เดือนแรก เก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 96,866 ล้านบาท เกินครึ่งของเป้างบปี 63

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (6 มีนาคม 2020) นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 17,717 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ

ในช่วง 5 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 96,866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107 ของประมาณการ

เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 92 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด