เมื่อ “รถกับข้าว” กลายเป็นคำตอบ ผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

เมื่อ “รถกับข้าว” คือทางเลือกใหม่ของสังคมสูงวัยในญี่ปุ่น เนื่องจากสังคมสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ใคร ๆ ก็รู้ โดยเฉพาะปัจจุบัน ในประเทศญี่ปุ่น มีประชากรสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี มากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ดังนั้นคนสูงวัยในญี่ปุ่นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแถบชนบท ปัญหาส่วนใหญ่แล้วคือ การเดินทางไม่สะดวกในการออกไปซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ในการทำอาหาร แต่หากมีใครสักคนเอาอาหาร หรือวัตถุดิบมาขายถึงหน้าบ้าน ย่อมเป็นเรื่องที่ดีแน่นอน และนี่คือ ช่องทางธุรกิจที่ใหญ่มหาศาล

                กรณีศึกษาในเมืองโทคุชิมะ โดยมีบริษัทหนึ่ง คิดโมเดลธุรกิจ ที่สามารถตอบโจทย์ และแก้ปัญหาของสูงวัยในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการทำรถส่งกับข้าว ซึ่งที่คนไทยส่วนโดยส่วนใหญ่จะใช้คำนี้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า รถพุ่มพวง แต่อย่างไรก็ตาม มีความหมายเดียวกันคือ รถที่ขายวัตถุดิบอาหาร มีตั้งแต่ผัก ผลไม้ ของสด วัตถุดิบต่าง ๆ ในการทำอาหาร ไปจนถึงของชำเล็ก ๆ น้อย ๆ

                โดยรถกับข้าวในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนดั่ง “ซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่” โดยจะทำการบรรทุกสินค้าในแต่ละครั้ง มากกว่า 400 ชนิด และยังมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,500 ชิ้น จะอย่างไรก็ตาม สินค้าต่าง ๆ ที่ขายในรถกับข้าวในญี่ปุ่นนั้น จะมาจากการจับมือร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ อาทิเช่น ซุปเปอร์มาเก็ตในท้องถิ่น และนั่นคือวิธีที่จะทำให้สินค้ามีความหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

                แต่กว่าที่ธุรกิจ “รถกับข้าว” จะประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนี้ บริษัทต้องใช้เวลานานกว่า 7 – 8 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เริ่มต้นให้บริการอย่างชิมลาง มาตั้งแต่แต่ต้นปี 2012 หลังจากนั้นมาเริ่มจริงจิงในปี 2016 โดยสามารถขยายบริการรถกับข้าวได้มากถึง 100 คัน จนบริษัทสามารถตั้งตัวได้ ก็ได้ขยายรถกับข้าวเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 100 คันมาเรื่อย ๆ จนถึงในปีปัจจุบัน

                ปัจจุบันมี “รถกับข้าว” วิ่งให้บริการมากกว่า 470 คัน โดยทางบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะขยายการให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น และจะต้องมีรถกับข้าว จำนวนสูงถึง 1,000 คัน ภายในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ความนิยมในเรื่อง “รถกับข้าว” เริ่มแพร่กระจายไปในฝั่งตะวันตก อีกทั้งยังเริ่มมีกระแสการผลิตคิดค้นเป็น “รถกับข้าว 4.0” เพื่อไว้รองรับบริการลักษณะนี้ไว้แล้ว เพื่ออนาคตที่ต่างแย่งกันขันขันพัฒนามากยิ่งขึ้น ด้วยกระแส “รถกับข้าว” จากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้