เริ่มแล้ว! Job Expo Thailand 2020 รับสมัคร 1 ล้านอัตรา ในมหกรรม ไทยมีงานทำ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(26 กันยายน 2563) มหกรรม “Job Expo Thailand 2020” เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ (26 กันยายน 2563) เป็นวันแรกที่เริ่มจัดงาน ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยภายในงานมีตำแหน่งงานว่างจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ราว 1,000,000 อัตรา ได้แก่

1.งานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา

2.ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา

3.ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา

4.การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา

5.การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา

6.ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแบ่งโซนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต รวมถึงการแนะแนวอาชีพ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทและหน่วยงานที่เข้าร่วมการรับสมัครครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com โดยจะระบุคูหาที่จัดในงานJob Expo Thailand 2020 รวมถึงตำแหน่งงานต่างๆ และจำนวนอัตราเงินเดือนที่เปิดรับสมัคร

โดยมีบริษัทชั้นนำที่เปิดรับสมัคร เช่น บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เบเยอร์ จำกัด ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฯลฯ