เลือกใช้พนักงานฟรีแลนซ์มีดีอย่างไร คุ้มค่าจริงไหม??????

ฟรีแลนซ์ - อาชีพรับจ้างอิสระ

หากลองมองย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาแล้วนั้น อาชีพฟรีแลนซ์ถือเป็นอาชีพที่เติบโตขึ้นมาก อาจเพราะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จึงเปลี่ยนไป ส่งผลให้มีกลุ่มคนจำนวนมากหันหลังให้กลับงานประจำ ออกมาเป็นฟรีแลนซ์กันมากขึ้น ด้วยความสามารถที่หลากหลายของฟรีแลนซ์ ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว จึงทำให้หลายบบริษัทเลือกที่ใช้พนักงานฟรีแลนซ์มาทำงาน เพราะได้ผลงานที่ออกมาดีเกินคาด กว่าพนันงานประจำ หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังมองหาพนักงานฟรีแลนซ์ เราจะมาบอกคุณว่า ข้อดีในการเลือกใช้งานฟรีแลนซ์ มีดีอะไรบ้าง ดังนี้ครับ

1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สำหรับฟรีแลนซ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับนายจ้างอยู่เสมอ เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้น ต่างรู้ดีว่า ค่าจ้างที่เขาได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองล้วน ๆ ดังนั้น ยิ่งตัวเขาเองเก่งมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้ค่าจ้างสูง ก็มีมากขึ้นเท่านั้น และถ้าเขาไม่ตั้งใจทำงานให้ดี อย่างที่บริษัทคาดหวัง เงินค่าจ้างเขาก็จะน้อยตามลงไปด้วย และโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอีกก็มีน้อยเช่นกัน

2. มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ อาจรู้ดีว่า ในบางครั้งบริษัทเราอาจมีงานเข้ามากน้อยต่างกันไป แต่เงินเดือนที่คุณจะจ่ายให้กับพนักงานประจำนั้นคงที่ ไม่มีมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่สูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน หากคุณเลือกใช้งานฟรีแลนซ์เพียงแค่คนเดียว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้มาก อีกทั้งคุณยังไม่ต้องจ่ายค่าสวัสดิการต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันสังคม, ค่าประกันชีวิต, ภาษี, ค่าประกันสุขภาพ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่พนักงานประจำควรได้รับ

3. สัญญาจ้างสามารถยืดหยุ่นได้

สำหรับการจ้างฟรีแลนซ์นั้น มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ คุณสามารถเลือกได้ว่า จะจ้างฟรีแลนซ์คนเดิมนั้น เป็นระยะยาว หรือระยะสั้น หรือเลือกจ้างเป็นครั้ง ๆ ไป หรือจะเลือกใช้งานจ้างเป็นประจำเลยก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ และในการตกลงระหว่างคุณกับฟรีแลนซ์นั้น เบื้องต้นอาจเลือกทำงานเป็นครั้ง ๆ แต่สุดท้าย คุณจะเลือกต่อสัญญาหรือไม่ ก็ได้เช่นกัน

4. ความสามารถเฉพาะทางเยี่ยมยอด

เนื่องจากการเลือกจ้างพนักงานฟรีแลนซ์นั้น คุณมั่นใจได้เลยว่า โปรเจคนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะว่าฟรีแลนซ์มืออาชีพจะมีความสามารถที่สูง และเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง หมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสอนงาน แต่ควรที่จะบรีฟงานให้เข้าใจตรงกันเพียงแค่นั้นพอ ซึ่งจะทำให้ฟรีแลนซ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ