โรงงานเกือบ 6 หมื่นแห่งมีเฮ! กรอ.ยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 ปี มูลค่ารวม 231 ล้านบาท

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563) นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)   เปิดเผยว่า  หลังจากที่ครม.  มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   คาดว่ากฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วสุด มิ.ย.นี้

ซึ่งเบื้องต้นมีโรงงานที่ได้รับการยกเว้น 56,598 ราย คาดว่าภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 231 ล้านบาท  โดยการยกเลิกค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงานถือเป็นการ ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ   รมว.อุตสาหกรรม

เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงงานจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด   ซึ่งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป

สำหรับโรงงานที่ยังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในปีนี้ ก็คงไม่ต้องจ่ายตามมาตรการเยียวยา แต่หากโรงงานใดที่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ ทาง กรอ. ก็จะยกเว้นโดยไม่ต้องจ่ายในปี 64 แทน

ส่วนค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปีที่โรงงานจำพวก2 และ3 หรือโรงงานที่มีเครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปนั้น จะมีการจ่ายที่อัตราแตกต่างกัน โดย
– โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่50 แรงม้า แต่ไม่ถึง100 แรงม้า จะจ่ายที่ 900 บาท
– ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200 แรงม้า จ่าย 1,500 บาท
– ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300 แรงม้า จ่าย 2,100 บาท
– ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400 แรงม้า จ่าย 2,700 บาท
– ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500 แรงม้า จ่าย 3,600 บาท
– ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 แรงม้า จ่าย 4,500 บาท
– ตั้งแต่600 แต่ไม่เกิน 700 แรงม้า จ่าย 5,400 บาท
– ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800 แรงม้า จ่าย 6,600 บาท
– ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า จ่าย7,800 บาท
– ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า จ่าย 9,000 บาท
– ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า จ่าย10,500 บาท

– ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000  แรงม้า จ่าย 12,000 บาท
– ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้า จ่าย 13,500 บาท
– ตั้งแต่3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้า จ่าย 15,000 บาท
– ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้า จ่าย 16,500 บาท และ
– ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000  แรงม้าจ่าย 18,000 บาท เป็นต้น