ไทยติดอันดับ 1 ของโลก ประเทศเหมาะสมการเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2563

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (19 พ.ค.63) สำนักข่าว U.S.News & World Report สำนักข่าวจากสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ความเห็น และผลการจัดอันดับต่างๆ ที่ได้รับความนิยม ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020

โดยสำรวจจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจจำนวน 6,000 ราย พบว่าประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก เป็นประเทศที่ดีสุดในการเริ่มต้นธุรกิจจากทั้งหมด 73 ประเทศ

ที่มา https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business