ไทยไลอ้อนแอร์ แบกไม่ไหว ประกาศเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีกชุด

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เมื่อวันที่ วันที่ 17 เม.ย.63 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ส่งหนังสือถึงพนักงาน เรื่อง “คำสั่งเลิกจ้าง” ระบุว่า…

“ในนามของบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ขอแสดงความเสียใจและขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรุนแรงจนถึงไม่สามารถทำการบินเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้ อันส่งผลให้เกิดปัญหากับโครงสร้างของทางบริษัทฯ ในเรื่องจำนวนพนักงาน

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแล้ว เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติงานกับ ทางบริษัทฯ ต่อไป แต่ไม่สามารถบรรุผล จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างท่าน”รายละเอียดดังนี้

“การเลิกจ้างท่าน เป็นการเลิกจ้างที่เกิดวิกฤตในปัจจุบัน โดยเป็นเรื่องของทางบริษัทฯ บริหารจัดการ มิใช่การเลิกจ้างเนื่องจากการทำงานของท่าน โดยการเลิกจ้าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป”

หนังสือฉบับนี้ ออกโดย ทางบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เป็นเอกสารฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่า นายจ้างเลิกจ้าง และปิดงานท่าน เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในทุกทางของการสื่อสาร โดยให้ถือว่าท่านได้รับทราบ และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด นับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและการช่วยเหลือที่ดีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ ประสบความสุข และมีอาชีพการใหม่โดยเร็วต่อไป

ด้าน นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีจดหมายเลิกจ้างพนักงานของสายการบินออกมาสู่สาธารณชนนั้นไม่ได้เป็นการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดของสายการบินแต่อย่างใด แต่เป็นการเลิกจ้างพนักงานบางกลุ่มที่ปัจจุบันการจ้างงานไม่สอดคล้องกับการเปิดทำการบินของสายการบินเท่านั้น โดยขอยืนยันว่าไม่ใช่การเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดและยังไม่มีการปิดกิจการถาวรอย่างแน่นอน

โดยได้มีการพูดคุยกับพนักงานกลุ่มที่จำเป็นจะต้องเลิกจ้างว่า หากสามารถกลับมาเปิดทำการบินตามปกติได้เมื่อไรและมีความจำเป็นจะต้องรับพนักงานเพิ่ม สายการบินจะพิจารณาอดีตพนักงานก่อนเป็นกลุ่มแรก

ทั้งนี้ ไทยไลอ้อนแอร์ยังคงยืนยันว่าจะกลับมาเปิดทำการบินในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน โดยจะเปิดให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศบางเส้นทาง ซึ่งจะเลือกเส้นทางให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและจังหวัดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานทดลองงานสายการบิน ทำให้ 169 คน ต้องตกงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เป็นต้นไป