ไม่ต้องรีบใช้! “คนละครึ่ง เฟส 1” หากยอดเงินเหลือ รัฐจะทบให้ใน “เฟส 2” อีก 500 บาท

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(5 ธ.ค.63) “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา เพื่อเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธ.ค.2563

คนละครึ่ง เฟส 1″ จะได้รับสิทธิต่อเนื่องถึงเฟส 2
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในมาตรการ “คนละครึ่ง เฟส 1” ไปแล้วจำนวน 10 ล้านคนนั้น ในวันที่ 16 ธ.ค.2563 ที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเฟส 2 จะมีปุ่มบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้กดยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสู่โครงการระยะที่ 2 ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อใช้จ่ายต่อเนื่องในวันที่ 1 ม.ค.2564 ทันที

ทั้งนี้เมื่อยืนยันเข้าสู่คนละครึ่ง เฟส 2 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.2564 เพื่อใช้จ่ายในอีก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.2564)

ยอดเงินเหลือเฟส 1 รัฐทบให้ในเฟส 2
ในส่วนของยอดเงินที่ใช้จ่ายในเฟส 1 หากยังมีวงเงินเหลือยอดนั้น รัฐจะสมทบไปในเฟส 2 ทันที ดังนั้นผู้ที่ร่วมโครงการไม่ต้องรีบใช้เงินให้หมด

นอกจากนี้ผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 สามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เนื่องจากในการขยายมาตรการเฟส 2 นั้น ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าเพิ่มขึ้น

โดยมีการปรับเงื่อนไขต่างจากเดิมเล็กน้อย จากเฟสแรกมีการกำหนดว่า “ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้” แต่สำหรับโครงการใหม่นี้จะมีการเพิ่มร้านค้าที่เป็นของชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้าน และ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ด้วย.

เครดิต https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911015