3 ธุรกิจกู้โลก Bill Gates ยังต้องสนับสนุน

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า Bill Gates นอกจากจะเป็นคนที่ร่ำรวย แต่ยังเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้มาก ๆ เขาจึงมีกองทุน Breakthrough Energy Ventures เกิดขึ้น ซึ่งกองทุนนี้ จะค่อยช่วยเหลือในเรื่องเงินทุน ให้กับกิจการที่สามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้ ในอนาคต และนี่คือ 3 ธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อลดมลภาวะในโลกใบนี้

1. Pivot Bio พัฒนาแบคทีเรีย ที่เร่งการเติบโตของพืช โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

เพราะเกษตรกรให้ปุ๋ยเคมีจนมากเกินไป จึงเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในพืชแล้วนั้น มันจะปล่อยไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง และยังมากกว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่า

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูก Pivot Bio จึงได้พัฒนาแบคทีเรียที่มีการตัดต่อของยีนส์ ที่ผลิตไนโตรเจน โดยการทดสอบเบื้องต้นนั้น บริษัทได้แสดงให้เห็นว่า มันสามารถสร้างผลผลิตของข้าวโพด ได้มากกว่าปุ๋ยเคมี แม้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

2. Apeel และ Cambridge Crops ร่วมกันพัฒนาการเคลือบที่มองไม่เห็นบนอาหาร

เพื่อเป็นการให้แน่ใจว่า อาหารยังคงใหม่สด และอยู่ได้นานขึ้น ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงได้สร้างการเคลือบอาหารที่มองไม่เห็น ซึ่งจะทำให้อาหารเน่าเสียช้าลง

โดยการเคลือบของ Apeel นั้น ใช้พืชเป็นหลักในการเคลือบ และยังสามารถนำไปใช้กับผัก และผลไม้ได้เช่นกัน ในขณะที่ Cambridge Crops ได้พัฒนาสารเคลือบที่ทำจากน้ำ และผ้าไหม โดยสารเคลือบจาก Cambridge Crops สามารถนำมาใช้กับอาหารได้มากถึง 90% รวมไปถึง อาหารทะเล และเนื้อสัตว์

ด้วยการลดจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเคลือบสารธรรมชาติ จึงทำให้ทั้งสองบริษัทนี้ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้

3. Kernza พัฒนาสายพันธุ์ข้าว ให้มีอายุยืนกว่า 2 ปี

อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า ข้าวสาลี ถือเป็นพืชที่ผู้คนปลูกมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา โดยควบคู่ไปข้าวโพด ยิ่งหากเราสามารถผลิตข้าวสาลีได้มากเท่าไร เราก็จะสามารถอนุรักษ์น้ำ และลดปริมาณพืชที่ถูกทำลายจากเชื้อโรค และศัตรูพืชได้มากเช่นกัน

Kernza ได้สร้างข้าวสาลีสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน ได้มากกว่าข้าวสาลีแบบธรรมดา โดยสายพันธุ์ของ Kernza นั้น มีอายุยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว ซึ่งสายพันธุ์แบบทั่วไปนั้น มีอายุเพียงแค่ 1 ฤดูการเพราะปลูกเท่านั้น นั่นหมายความว่า สายพันธุ์ใหม่นี้ จะส่งผลให้มีผลผลิตมากขึ้นสำหรับเกษตรกร ถือเป็นเรื่องดีทั้งสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติได้อีกด้วย