การเติบโตของ Mobile Search Trend : เครื่องมือการตลาดแห่งยุค 2020

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ในยุค 2020 นี้ ได้ถือกำเนิดเทรนด์การตลาดแนวใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือ Mobile Search เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคจะอยู่กับการค้นหาข้อมูลผ่านมือถือสมาร์ทโฟนอย่างแยกกันไม่ออก รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน ความบันเทิง การใช้ชีวิต การซื้อขายสินค้าบริการและการจัดการธุรกรรมทางการเงิน เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียว

สิ่งที่นักธุรกิจและนักการตลาด ต้องคำนึงถึง ให้ความสำคัญและต้องปรับตัว เพื่อนำไปออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้

1.จงให้ความสำคัญกับ SEO
ในเมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลผ่านมือถือเป็นหลักในการใช้ชีวิตทุกด้าน การให้ความสำคัญกับ SEO จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น การทำการตลาดโดยยึดหลัก SEO และมุ่งเน้นการใส่ Key word สำคัญทางการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะสร้างผลลัพธ์กับธุรกิจได้มากกว่า หากสามารถทำ SEO ได้ดี ก็จะนำไปสู่ยอดขาย ซึ่งปลายทางนั้นก็คือความสำเร็จ

2.สร้าง Platform การตลาดที่สอดคล้องกับสมาร์ทโฟน
นักธุรกิจและนักการตลาดต้องออกแบบแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับสมาร์ทโฟน เพื่อมุ่งหวังการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านมือถือ เพราะหากเราไม่ปรับตัว การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ อาจไม่ประสบผลสำเร็จด้วยเข้าไม่ถึงลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญ แอพพลิเคชั่นจะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายสินค้ามากยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาให้รองรับการใช้งาน หากทำได้สำเร็จก็สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ 24 ชม. เพราะมือถือสมาร์ทโฟนนั้นอยู่ติดตัวผู้บริโภคตลอดเวลา

3.มุ่งเน้นการโฆษณาบนมือถือเพราะจะเติบโตมาก
เราต้องหันไปให้ความสนใจกับรูปแบบการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านมือถือสมาร์ทโฟน เพราะจะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเข้าถึงผู้บริโภคได้ครอบคลุม เพราะปัจจุบันศักยภาพของมือถือสมาร์ทโฟนนั้นก็เทียบเท่าการใช้งาน Search บน PC แถมยังวัดผลได้รวดเร็วกว่าอีกด้วย

4.เลือกใช้การสื่อสารแบบ One to One เพื่อส่งสารแบบเฉพาะบุคคล
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ จะชอบการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการความเข้าใจและทันใจ ต้องการได้รับความพิเศษ ความเจาะจง ต้องให้ความรู้สึกเสมือนสร้างสินค้าและบริการนั้นไว้สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ และต้องการได้รับบริการที่ทันท่วงที ไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานาน หากนักการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์นี้สื่อสารไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านสมาร์ทโฟนได้ดี ยอดขายก็จะเติบโต

5.เลือกใช้ Emotion แทน Fact
เมื่อการสื่อสารทางการตลาดถูกส่งตรงถึงผู้บริโภคผ่านมือถือสมาร์ทโฟน นักการตลาดไม่สามารถส่งทีมขายไปพูดคุยโน้มน้าวและปิดการขายได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ต้องผลิตคอนเทนต์ที่สื่อสารสินค้าโดยมุ่งเน้นการเล่นกับความรู้สึกทดแทนข้อเท็จจริง ให้ความต้องการทดแทนการให้ข้อมูล เพราะจะนำลูกค้าไปสู่การตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด

นี่จึงเป็นหลักคิด 5 ประการที่นักการตลาดต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับ Mobile Search Trend ที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนี้