4 อุตสาหกรรมเกษตร มาแรง แซงทางโค้ง

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

จากความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของแนวความคิด รูปแบบการผลิต จาก “สินค้าโภคภัณฑ์” ไปสู่ “สินค้านวัตกรรม” ดังนี้

1. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เน้นเทรนด์รักสุขภาพ และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อุตสาหกรรมนี้ เกิดมาจากความตื่นตัว และความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผลเกษตรที่สามารถให้คุณค่าทดแทนแป้ง และน้ำตาลได้ หรือจะเป็นกลุ่มอาหารที่ช่วยลดปัจจัยความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคให้กับผู้สูงอายุ เช่น โรคความดัน หัวใจ เบาหวาน เป็นต้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้คือ น้ำนมข้าวกล้อง ธัญพืชอัดแท่ง และเครื่องปรุงอาหารที่เน้นการลดโซเดียว หรือสารอาหารที่เกินความจำเป็น

 

2. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตมาจากผลไม้เมืองร้อน

เนื่องจากความนิยมในเรื่องบริโภค ทั้งของชาวไทย และต่างชาติ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงนโยบายการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรจากทางรัฐบาล จึงเป็นที่คาดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สับปะรด ทุเรียน มังคุด เป็นต้น รวมไปถึงผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม และผลไม้อบแห้ง ที่มีผลไม้เมืองร้อนเป็นส่วนผสม ซึ่งการเติบโตในครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยมาจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น ยุโรป และในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทย

 

3. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่อาหาร

ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าในด้านการใช้ของในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลร่างกาย ซึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจทางด้านนี้คือ ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค และความนิยมของตลาดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารสกัด และส่วนผสมที่หลากหลาย ที่มีผลต่อจิตวิทยา ในความเชื่อด้านคุณประโยชน์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับกลิ่น ที่ช่วยในเรื่องการบำบัด และความหอมด้วย

 

4. ธุรกิจสตาร์ทอัพ ทางด้านการเกษตร

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยมาจากสังคมพื้นฐานในประเทศไทย ที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้โอกาสที่กลุ่มธุรกิจสตาร์อัพจะเติบโตนั้น ต้องเน้นพัฒนาโซลูชั่น ที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เช่น แบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมแต่ละประเภท โดยใช้วิธีการระดมทุนจากธุรกิจรายใหญ่ ๆ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่น ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก และความสบาย ไปจนถึงเรื่องการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม