5 เทคนิคต้องรู้ ก่อนเปิดร้านกาแฟ

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

เชื่อว่าธุรกิจ ร้านกาแฟ เป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน ที่คิดอยากทำธุรกิจ แต่อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร้านกาแฟนั้น เป็นธุรกิจที่สามารถเปิดได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นธุรกิจที่ปิดตัวลงง่ายเช่นกัน เรียกได้ว่า ณ ตอนนี้ ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจปราบเซียนเลยก็ว่าได้ เพราะใครไม่เจ๋งจริง ก็ยากที่อยู่รอดในตลาดสมรภูมิกาแฟไปได้ ในวันนี้เรามีเทคนิค 5 ข้อต้องรู้ ก่อนที่คุณจะลงทุนเปิดร้านกาแฟ

1. เรื่องการเงินต้องพร้อม

เนื่องจากในการลงทุนในธุรกิจนี้ ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง และระยะเวลาในการคืนทุนที่นาน ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น เงินเก็บสะสมที่ไม่มีความจำต้องใช้ในยามฉุกเฉิน และสามารถนำไปลงทุนในระยะยาวได้ หรืออาจใช้เงินสะสมร่วมกับแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ก็ได้เช่นกัน

2. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยต้นทุนในส่วนนี้ เป็นต้นทุนคงที่อาจสูงถึง 50% ของต้นทุนรวมทั้งหมด เช่น ค่าเช่าที่จะมีราคาสูงในย่านธุรกิจ หรือในห้างสรรพสินค้า เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ผู้ประกอบการควรบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจเป็นเปิดร้านในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือหากจำเป็นต้องเช่าพื้นที่ อาจมีการแบ่งพื้นที่ปล่อยเช่าให้กับผู้อื่น

3. ควบคุมอัตรากำไรให้ดี เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

ผู้ประกอบการต้องควบคุมอัตรากำไรส่วนเกินนั้น ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งผ่านการควบคุมต้นทุนผันแปร และราคาขายในผลิตภัณฑ์หลัก ทั้งนี้รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ ผ่านจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอัตรากำไรส่วนเกินที่สูง เช่น ขนม อาหาร เมล็ดกาแฟสำเร็จรูป เครื่องดื่มทางเลือก เป็นต้น

4. รู้จักวิเคราะความต้องของลูกค้า

ผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์ ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเชิงลึก ยิ่งในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องแสดงให้ลูกค้าได้เห็น ถึงคุณค่าที่จะได้รับ เมื่อเข้ามาร้านของคุณ ผ่านการสร้างเอกลักษณ์สินค้า และบริการ ผู้ประกอบการอาจสังเกต และติดตามเทรนด์ แนวโน้มของตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทัน และอย่างเหมาะสม

5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ ๆ

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องขยายฐานลูกค้าหน้าใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดิมให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม เนื่องจากรายได้ของร้านกาแฟนั้น ส่วนมากมาจากลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำในแต่ละวัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ แทนการลดราคา เพราะการลดราคา อาจนำไปสู่สงครามราคา ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ประกอบการเสียเอง ถือเป็นเรื่องที่ต้องเลี่ยงเป็นอย่างมาก