6 คุณสมบัติ ฟรีแลนซ์ต้องมี เพื่อความสำเร็จ

ฟรีแลนซ์ - อาชีพรับจ้างอิสระ

ฟรีแลนซ์ คือ อาชีพที่มีงานอิสระ เป็นเจ้านายตัวเอง สามารถเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างเต็มที่ แต่การที่จะเป็นฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างที่ใคร ๆ คิด ดังนั้นนี่คือ 6 คุณสมบัติที่ฟรีแลนซ์ต้องมี สำหรับการที่จะเป็นฟรีแลนซ์ ที่ประสบความสำเร็จ

1. มีการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

เริ่มตั้งแต่การรับบรีฟงานจากลูกค้า และการตกลงราคาตกลงค่าแรง พร้อมทั้งการสนทนาถึงผลตอบรับจากงานที่รับ ว่าดีหรือไม่ดี จะเห็นได้ว่า ทักษะในการสื่อสารนั้น เป็นสิ่งจำเป็นมาก สำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เรากล่าวไปนั้น ทั้งนี้รวมไปถึงทักษะในการเขียนด้วย และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ “ผู้ฟังที่ดี”  เพราะคุณต้องตั้งใจฟังที่สิ่งที่ลูกค้าพูด สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ต้องจับใจความฟังให้ดี

2. มีความน่าเชื่อถือ

เพราะความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งจำมากสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ เพราะความน่าเชื่อถือนั้น ส่งผลมาจากชื่อเสียงและพฤติกรรมของคุณ และสิ่งนั้นคือ การรับปาก และการทำงานส่งตรงเวลา ดังนั้นเมื่อคุณรับปากไปแล้ว ควรที่จะรับผิดชอบในคำพูดของตัวเอง อย่าผิดคำพูดกับลูกค้าเด็ดขาด

3. ไฝ่รู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

การทำงานเป็นฟรีแลนซ์นั้น จำเป็นมากที่ต้องตั้งคำถามให้เยอะ เพราะคุณไม่ได้นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ ที่คอยมีเจ้านายให้สอบถามอยู่ตลอดเวลา หรือมีคนช่วยประสานงานระหว่างคุณกับลูกค้า ดังนั้นการจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีนั้น จำเป็นต้องรู้ว่างานที่รับมานั้น เป็นงานเกี่ยวกับอะไร แล้วมีคำถามจำเป็นไหนบ้างที่ต้องถามลูกค้า

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง

เพราะการที่คุณมีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ คุณจะไม่มีหัวหน้าคอยคุม หรือคนที่คอยผลักดันให้งานเดินหน้า ดังนั้นทุก ๆ อย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ไปจนถึงงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากทำมันจริง ๆ ก็ตาม

5. ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการจัดเวลาที่ดี

การทำงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก แม้ว่าคุณอาจเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบ และเข้าใจระบบงานทั้งหมด แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การจัดการกับเวลาที่มีอยู่ คุณต้องคำนวณเวลาที่มีอยู่ให้ดี กับจำนวนงานที่คุณรับมา เพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องสอดคล้องและลงตัว

6. สามารถทำงานเร่งด่วนได้

อย่างที่รู้ดีอยู่แล้วว่า ฟรีแลนซ์ต้องทำหลาย ๆ อย่างด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณต้องรีบเร่งในการทำงาน เพราะต้องรีบเร่งในการหางาน และการหาลูกค้า เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณ คุณต้องรีบเพื่อจะเลือกงานที่เหมาะสมกับคุณ ฟังดูแล้วเหมือนยาก แต่มันคือสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการเป็นฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จ