ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ (freelance) หรือ ฟรีแลนซ์เซอร์ (Feelancer) คือ ผู้ที่มีอาชีRead More…

โจรสลัด

โจรสลัด (Pirate, Buccaneer, Frigate) คือบุคคลที่ปล้นหรือโจรกรรมในทะเล Read More…

โคโยตี้

โคโยตี้ (coyote) ในสังคมไทย คำว่า “โคโยตี้” หมายถึง บุคคลที่Read More…

เภสัชกร

เภสัชกร (pharmacist) คือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (health pRead More…

ครู

ครู (teacher) คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิRead More…