ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ (freelance) หรือ ฟรีแลนซ์เซอร์ (Feelancer) คือ ผู้ที่มีอาชี�Read More…

โจรสลัด

โจรสลัด (Pirate, Buccaneer, Frigate) คือบุคคลที่ปล้นหรือโจรกรรมในทะเล �Read More…

โคโยตี้

โคโยตี้ (coyote) ในสังคมไทย คำว่า “โคโยตี้” หมายถึง บุคคลที่�Read More…

เภสัชกร

เภสัชกร (pharmacist) คือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (health pRead More…

ครู

ครู (teacher) คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิ�Read More…