Education Business : เปิดธุรกิจน่าลงทุนที่ไม่เคยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

หากมีคำถามที่ต้องตอบ ถึงธุรกิจที่ไม่เคยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยที่สุด และไม่มีทางที่จะเป็นธุรกิจเทรนด์แฟชั่นที่มีโอกาสล้มหายตายจากไป คำตอบที่ได้ นั้นก็คือ ธุรกิจการศึกษา หรือ Education Business

ทำไมธุรกิจการศึกษาถึงไม่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและไม่มีวันตาย?

นั่นก็เพราะ การศึกษา คือความจำเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคคลคุณภาพ พัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ของผู้คนเพื่อให้เติบโตไปพร้อมความเชี่ยวชาญในทักษะด้านใดด้านหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ ทำเงิน และเลี้ยงชีพ

ยิ่งในสังคมที่มีอัตราการแข่งขันสูงเพิ่มมากขึ้น การเติมความรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด รายจ่ายอื่นๆ สามารถลด หรือตัดออกไปได้ แต่รายจ่ายที่เกี่ยวกับความรู้มักไม่เคยโดนมองข้ามหรือตัดความสำคัญออกไปจากชีวิต โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียน ก็ยิ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานปูพื้นฐานชีวิตเป็นหลัก

ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จึงนับเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุน ซึ่งไร้ความกังวลในด้านการล่มสลาย แต่ขณะเดียวกันการจะสร้างให้อยู่รอดและเติบโต ยังต้องอาศัยความรู้ วิสัยทัศน์และทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการออกมาได้ตอบโจทย์ ทันยุคสมัย ตรงตามความต้องการของคนในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะคอนเทนต์องค์ความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจต้องคำนึงถึงก่อนการลงทุนในยุคดิจิตอลนี้ นั่นก็คือ แพลตฟอร์มในการนำเสนอที่ต้องสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน
หากจะพูดยกตัวอย่างง่ายๆ นั่นก็คือ ธุรกิจการศึกษายังคงอยู่ ไม่มีวันตาย แต่จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เช่น การเรียนพิเศษ การอบรมสัมมนา ก็จะผันจากการเดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชา โรงแรมที่จัดอบรมในวันเวลาที่กำหนด เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในวัน เวลา และสถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้ทั่วโลก เช่นนี้เป็นต้น…เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้โดยไม่เป็นอุปสรรค

ประการที่สองที่ต้องคำนึงถึง และนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจการศึกษา นั่นก็คือ เนื้อหาหรือ Content ที่ผลิตออกสู่ตลาด ต้องทันยุคสมัย ทันความต้องการ สอดคล้องและส่งเสริมอนาคตในตลาดโลก ซึ่งนี่คือ แก่นของธุรกิจ อย่าลืมว่าความรู้บางอย่างสำคัญในบางยุค เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ที่เคยสำคัญและจำเป็นเหล่านั้น อาจกลายเป็นความรู้ตกยุค ตกรุ่น ที่ไม่มีความต้องการ ไม่จำเป็นอีกต่อไป

เมื่อขาดซึ่งความต้องการ ก็ไร้ซึ่งคุณค่าที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ นักธุรกิจที่ต้องการเดินในเส้นทางของธุรกิจการศึกษา จึงต้องให้ความสำคัญกับแก่นของธุรกิจนี้อย่างดีที่สุด นั่นจึงจะสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในสนามแข่งของเกมธุรกิจ