Google ล่มทั่วโลก! เข้า YouTube, Gmail, Google Drive ไม่ได้

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(14 ธ.ค.63) บริการ YouTube, Gmail, Google Drive, Hangouts, Contact และ Google มีปัญหาแสดงหน้าเว็บ 500 ในหลายประเทศ แต่ล่าสุดหน้าจอแสดงสถานะ Google Workspace ยังคงระบุว่าบริการทำงานตามปกติ

สถานะจากเว็บ Down Detector ยืนยันว่ามีผู้แจ้งระบบล่มจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะแถบยุโรป

ปัญหา Google Services ใช้งานไม่ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, อินเดีย, มาเลเซีย รวมถึงไทย ซึ่งเบื้องต้น Google ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าว แต่มีสัญลักษณ์รูปลิงสวมหมวกแดงถือค้อน บ่งบอกให้รู้ว่าทางทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่

ล่าสุดเมื่อเวลา 19.34 น. สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว