PEA พลิกโฉมองค์กรสู่ “Digital Utility” นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการทำงาน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(8 กันยายน พ.ศ. 2563) PEA เดินหน้า ปรับองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงาน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา PEA ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

“สำหรับในอนาคต PEA ได้พลิกโฉมองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดย Electrification Decentralization & Digitalization (E2D) เปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือโครงสร้างที่มีในปัจจุบัน PEA จึงปรับตัวเพื่อเป็น Digital Organization นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงการ Micro Grid และติดตั้งระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้า Battery Storage ชนิด Lithiumion ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อให้พื้นที่อำเภอแม่สะเรียงมีความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามากขึ้น โดยระบบ Micro Grid จะจ่ายกระแสไฟฟ้า ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม”

นอกจากนี้จะมีการการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวน 62 สถานี ทุกระยะ 100 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลัก อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานี ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการและจองคิวอัดประจุไฟฟ้าผ่าน PEA VOLTA Application และรองรับระบบการเติมเงิน (Prepaid) เพื่อชำระค่าบริการ

รวมถึงวางแผนการยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรทันสมัย เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคตและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100%

https://www.banmuang.co.th/news/economy/205197