“กล้วยหินสอดไส้มะขาม” สินค้าชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ได้ให้ชุมนุมเป็นอย่างดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้พาคณะRead More…